https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=2

امنیت

کابل توقف موقت تبادله زندانیان طالب را زمان اعلام کرد که انفجارات کابل را تکان دادند

کابل توقف موقت تبادله زندانیان طالب را زمان اعلام کرد که انفجارات کابل را تکان دادند

بیش از ۹۰۰ زندانی طالبان در یک 'گام مهم' برای روند صلح آزاد شدند

بیش از ۹۰۰ زندانی طالبان در یک 'گام مهم' برای روند صلح آزاد شدند

اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است

اعتراضات در هرات و بغلان نشان دهنده نفرت مداوم افغان ها از روسیه است

نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند

نیروهای افغان مرکز مشترک داعش و حقانی را در کابل از بین بردند

توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد

توهینی به اسلام: حمله طالبان در غور صدها نفر را در ماه رمضان مجبور به فرار کرد

نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد

نیروی هوایی افغان در ضرب و شتم طالبان مؤفقیت فزاینده ای را نشان می دهد

در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد

در مبارزه قدرت طلبی ایران و روسیه در سوریه، لشکر فاطمیون مورد توجه قرار دارد

دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است

دستگیری های اخیر تلاش های القاعده برای تنظیم دوباره آن در منطقه افپاک خنثی کرده است

طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند

طالبان پلی را در تخار منفجر کرده و دسترسی هزاران مردم دهات را قطع کردند

'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد

'خیانت' طالبان باعث تخریب شدن تأسیسات بندر در کلیفت شد