امنیت

عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
امنیت
عملیات های زمستانی در هرات صدها طالبان را وادار به تسلیم کردند
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
امنیت
سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
امنیت
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
امنیت
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
امنیت
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند
امنیت
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند
راکت های ساخت ایران آماده شلیک بر میدان هوایی کندهار کشف شدند
امنیت
راکت های ساخت ایران آماده شلیک بر میدان هوایی کندهار کشف شدند
صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند
امنیت
صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند