https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=18

امنیت

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد

پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند