امنیت

در میان خواست ها برای آتش بس طولانی، آتش بس رسماً پایان یافت
امنیت
حکومت افغان که برای صلح امیدوار است، به عنوان بخشی از آتش بس عید الفطر زندانیان طالب را آزاد کرد
امنیت
حکومت افغانستان برای کمک با خانواده های سربازان کشته شده برنامه ای را آغاز کرده است
امنیت
نیروهای افغان تلاش های شان را بخاطر جلوگیری از تلفات ملکی افزایش داده اند
امنیت
به دلیل تضعیف صفوف طالبان، این گروه معتادین را به خط جنگ می فرستند
امنیت
محاصره طالبان در ولسوالی های بادغیس زندگی هزاران نفر را با خطر مواجه کرده است
امنیت
تصادم دریایی مرگبار عدم مسلکی بودن ارتش ایران را نشان داد
امنیت
طالبان با بمب گذاری انتحاری در پکتیا توافقنامه صلح را بیشتر تضعیف کردند
امنیت
موجی از خشونت و تهدیدات سرنوشت روند صلح افغانستان را مشکوک ساخته است
امنیت
دشمنان تعلیم: طالبان در بادغیس یک مکتب تازه اعمارشده را منفجر کردند
امنیت