امنیت

بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
امنیت
بر اثر توقیف تانکر نفتکش توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تنش ها در خلیج افزایش یافته است
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
امنیت
طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
امنیت
طالبان مراکز صحی را در میدان وردک بستند، هزارها تن را از مراقبت محروم ساختند
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
امنیت
جوانان ۱۳ ولایات در هرات گردهم آمدند تا از طالبان بخواهند جنگ را بس کنند
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
امنیت
بیش از ۱۵۰۰ باشنده گان افغان در کندهار خواستار صلح و آتش بس فوری شدند
یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
امنیت
یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد
امنیت
بیرحمی طالبان مایوسی را برای باشنده گان ولایت زابل به بار آورد
رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند
امنیت
رکاب زدن برای صلح: بایسکل سواران افغان در مسیر ۴۰۰۰ کلومتر سفرشان پیام امید را منتشر ساختند
کشتی های حمله کنندهٔ ایرانی تلاش کردند تا تانکر نفتی بریتانیائی را در تنگهٔ هورمز در توقیف درآورند
امنیت
کشتی های حمله کنندهٔ ایرانی تلاش کردند تا تانکر نفتی بریتانیائی را در تنگهٔ هورمز در توقیف درآورند
داعش و طالبان بخاطر کنترل کردن معدن های تالک در ننگرهارباهم درگیرشدند
امنیت
داعش و طالبان بخاطر کنترل کردن معدن های تالک در ننگرهارباهم درگیرشدند