https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=26

امنیت

تشدید  درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان

تشدید درگیری های طالبان و داعش همزمان با مشاهده علائم اختلاف در هر دو طرف توسط جاسوسان شان

راهپیمایی حرکت صلح مردم با هدف خاتمه خونریزی وارد هرات شد

راهپیمایی حرکت صلح مردم با هدف خاتمه خونریزی وارد هرات شد

جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»

جنگجویان طالبان و داعشیان یکجا شده با پروسه صلح در ننگرهار می گویند: «ما ساده لوح بودیم»

تعزیرات ایالات متحده بر جنگجویان فاطمیون و زینبیون صدور ناآرامی توسط ایران را هدف قرار می دهد

تعزیرات ایالات متحده بر جنگجویان فاطمیون و زینبیون صدور ناآرامی توسط ایران را هدف قرار می دهد

علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد

علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد

طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند

طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند

طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند

طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند

یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند

یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند

عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند

عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند

مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان

مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان