امنیت

سربازان نجات یافته افغان از شکنجه وحشتناک و ظلم در زندان طالبان صحبت می کنند
امنیت
مردم ملکی هرات که مورد حمله طالبان قرار گرفته اند خواستار مجازات سریع آنها شدند
امنیت
افغان ها از هرات تا بغلان خواهان پذیرفتن آتش بس توسط طالبان شدند
امنیت
رانندگان موترهای لاری، طالبان را 'غارتگر' می نامند، زیرا این گروه همچنان به اخاذی در شاهراه ها ادامه می دهد
امنیت
مقامات افغان طالبان را برای آتش بس کامل تحت فشار می آورند
امنیت
صدها نفر از باشنده گان هرات خواستار سرکوب 'جاسوسان' تحت حمایت ایران شدند
امنیت
راکت های ساخت ایران آماده شلیک بر میدان هوایی کندهار کشف شدند
امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
امنیت
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
امنیت