امنیت

نیروهای امنیتی حملهء طالبان بر شهر فراه را عقب راندند و صدها جنگجو را کشتند
امنیت
باشنده گان ننگرهار با برداشتن سلاح طالبان را از بتی کوت بیرون راندند
امنیت
عملیات تهاجمی نیروهای افغان و ائتلاف علیه حمله طالبان در فراه
امنیت
درخواست صلح از سوی قاضی القضات طالبان نشانه ای دیگریست از اختلافات درونی
امنیت
پس گرفتن ولسوالی بلچراغ از طالبان توسط نیروهای امنیتی و امیدواری به موفقیت های بیشتر
امنیت
عملیات نظامی علیه طالبان در لغمان، راه برای تطبیق پروژه های انکشافی را هموار کرده است
امنیت
دومین گروه طالبان جزئیات پلان تهران برای صدمه رساندن به خط لوله تاپی را بیان کرد
امنیت
ائتلاف فزاینده روسیه و ایران موجب بروز تنش های فرقه ای در سراسر جهان اسلام شده است
امنیت
یک سند نشان میدهد که مقامات طالبان در رابطه با صلح ایران و روسیه اختلاف نظر دارند
امنیت
مشکلات مردم پس از متوقف شدن خدمات مخابراتی توسط طالبان در هلمند
امنیت