امنیت

باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند

گزارش از عمر

تعداد زیادی از باشنده گان هرات که اکثرشان دست ها و یا پاهای خویش را در حملات طالبان از دست داده اند، در مرکز ولایت گرد هم آمده اند تا از طالبان پایان دادن خشونت و جستجوی صلح را تقاضا نمایند. [عمر]

هرات -- تعداد زیادی از باشنده گان هرات که اکثرشان دست ها و یا پاهای خویش را بر اثر بمب گزاری های طالبان از دست داده اند، گردهم آمده اند تا اعمال تروریستی این گروه را محکوم کنند و آنها را به توقف دادن مبارزه پرخشونت فراخوانند.

باشنده گان معیوب به شام تاریخ ۱۱ سرطان در چهاراهی شهرنو در مرکز شهر هرات، بر ضد جنگ و طالبان شعار دادند.

آنها تأکید کردند که هر روز بر اثر حملات انتحاری و خشونتهای دیگری که توسط طالبان انجام میشوند، تعداد از افغانها به شمول زنان و کودکان، دستها و پاهای خویش را از دست میدهند و یا به جراحت های شدید رو به رو میشوند.

امید حقجو، رئیس سازمان مردم معیوب تقویت شده (Empowered People with Disabilities) در جریان این صف آرائی در یک مصاحبه گفت، «کسانیکه مرتکب این حملات انتحاری و بمب گزاری ها میشوند، تعلیم دین خود را نقض کرده اند.»

تعداد زیادی از معیوبین افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در شهر هرات گرد هم آمدند تا اعمال تروریستی طالبان را محکوم کنند. [عمر]

تعداد زیادی از معیوبین افغان به تاریخ ۱۱ سرطان در شهر هرات گرد هم آمدند تا اعمال تروریستی طالبان را محکوم کنند. [عمر]

دو مرد معیوب به تاریخ ۱۱ سرطان در شهر هرات شعار هایشان را گرفته اند که نوشته است، «ما از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنیم.» [عمر]

دو مرد معیوب به تاریخ ۱۱ سرطان در شهر هرات شعار هایشان را گرفته اند که نوشته است، «ما از نیروهای امنیتی خود حمایت میکنیم.» [عمر]

وی با اشاره به سازمان خود افزود، «ما از طالبان میخواهیم که دیگر هموطنان ما را با معیوب کردن آنها به تعداد ما نیافزایند.تمام اشخاص معیوب خواهان صلح و توقف جنگ و کشتار هستند.»

نادرشاه حیدری، رئیس فدراسیون پارالیمپیک برای معیوبین همچنان از این جنگجویان خواست تا به بیرحمی های خود پایان بخشند.

وی گفت، «ما دیگر نمیخواهیم که بزرگان، برادران و کودکان ما معیوب شوند. ما معیوب شده ایم و ما درد اینکه جنگ چقدر زندگیهای مارا برباد کرده است، احساس میکنیم.»

وی افزود، «افغانها از جنگ بیزار شده اند و صلح میخواهند. این حملات سبب درد و رنج شده و مردم مانرا برباد ساخته است. ما قطعاً نمیخواهیم که افغانهای بیشتری معیوب گردند.»

صدیق اسلامیار، یک شخص معیوبیکه در این گردهمائی شرکت کرده بود توافق کرد که، طالبان با اعمال پرخشونت خویش فقط مردم بیگناه را خساره مند میسازند.

اسلامیار گفت، «من درد معیوب بودن را حس کرده میتوانم – چه تعداد دیگری از ما معیوب خواهند شد؟ این جنگ تمام ملت را معیوب ساخته است، و ما میدانیم که یک شخص معیوب چقدر دردی را متحمل میشود.»

وی افزود، «طالبان باید به وضعیت معیوبین مثل ما یک نگاهی بکنند. ما مرتکب چه خطائی شده بودیم که در جنگ معیوب و زخمی شدیم؟ من هر حملهٔ طالبان را محکوم میکنم و از آنها میخواهم که دیگر کشتن و معیوب ساختن افغانها را بس کنند.»

شهروندان 'جرایم جنگی' طالبان را تقبیح میکنند

در عین زمان، خشونت اخیر طالبان در برابر افغانهای بیگناه به برآنگیختن خشم گروه های مدافع و جامعهٔ مدنی در ولایت هرات، ادامه میدهد.

تعداد از آنها به تاریخ ۱۳ سرطان در دفتر شبکهٔ نهادهای جامعهٔ مدنی هرات در شهر هرات در یک نشست خبری گردهم آمدند، جائیکه آنها اعمال تروریستی طالبان را محکوم کردند.

پروین پوران، یک عضو گروه مدافع برای مصؤنیت ملکی در شهر هرات گفت، «طالبان با ادامه دان کشتن مردم ملکی به تعداد زیاد، زندگیهای مردم ملکی را نادیده میگیرند. حملهٔ انتحاری و بمب گزاری تازه در کابل، که بیش از ۱۰۰ مردم را کشته و زخمی برجا گذاشت، مثال آشکار است.»

وی خواهان محاکمهٔ رهبران طالبان در محکمه های ملی و بین المللی شد.

وی گفت، «ما، اعضای گروه مدافع برای مصؤنیت مردم ملکی در هرات، از طالبان میخواهیم که تاوان اعمال تروریستی خویش را به قربانیان بدهند، و رهبران طالبان باید به خاطر دست داشتن در کشتن مردم ملکی بیگناه، مسؤل پنداشته شوند.»

جواد عمید، همآهنگ کنندهٔ نهادهای جامعهٔ مدنی در ولایت هرات گفت، «طالبان به زندگی انسان هیچ ارزشی قایل نیستند، و آنها پروائی ندارند که زنان و کودکان را میکشند. طالبان در برابر باشنده گان ساحات زیر کنترل شان، بیرحمی هائی را انجام میدهند، و این مورد ما را بسیار نگران کرده است.»

مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت هرات، طالبان را به نقض قوانین قبول شدهٔ جنگ متهم ساخت و اعمال آنها را جرایم جنگی خواندند.

عبدالقادر رحیمی، رئیس ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت هرات گفت، «مردم ملکی ایکه در جنگ دخیل نمی باشند، پیوسته متحمل تلفات میشوند.»

رحیمی گفت، طالبان پیمان ها و قوانین بین المللی جنگ را نقض میکنند و به کشتن مردم بیگناه ادامه میدهند، و این اعمال آنها، جرایم در برابر بشریت حساب میشوند.

وی افزود، «قوانین بین المللی جنگ طرف های جنگ را به جنگ مسؤلانه با در نظر داشت حفاظت زندگی و ملکیت مردم ملکی وادار میسازند. اگر یک طرف جنگی این قوانین را نقض کند، باید به خاطر جرایم شان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.»

رحیمی گفت، طالبان باید به خاطر جرایمیکه آنها روزانه انجام میدهند، مسؤل پنداشته شوند.

دشمنی واضح طالبان با اسلام

علمای دینی در ولایت هرات همچنان حملات طالبان و تلفات ملکی متعاقب را محکوم میکنند و در ضمن، آنها تأکید دارند که دین اسلام این نوع اعمال تروریستی را حرام میداند.

سید محمد شیرزادی، رئیس ارشاد، حج و اوقاف ولایت هرات گفت، «من نمیدانم چه فتوائی این را توجیه میکند که آنها در یک روز سبب این قدر درد زیادی برای این قدر مسلمانان زیاد شوند. الله ج این اعمال را نمی پسندد، و این اعمال باعث غضب او میشود.»

وی گفت، «در حقیقت، این جنگی در مقابل دین [اسلام] و الله ج است، چون اینگونه حملات احمقانه و نادان، به حیثیت دین [اسلام] در سراسر جهان، آسیب میرسانند.»

وی افزود، «دین اسلام، کشتن مردم ملکی را محکوم میکند، و قتل بیگناهان یکی از بزرگترین گناهانی میباشد که هرکز بخشیده نمی شود – خداوند بر مرتکبین اینگونه اعمال لعنت فرستاده است.»

«کسانیکه حملات انتحاری را انجام میدهند و بمبها را منفجر میسازند باید یکبار به تصاویر خونین اطفال بیگناه نگاه کنند. آنها چرا کشته شدند؟ هیچ کس باید مسلمانان را نکشد، فقط آنعده کسانیکه دین خدا را صرف نظر میکند و هموطنان خود را به اوامر خارجیان میکشد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500