اقتصاد

اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است

گزارش از عمر

حملات طالبان بالای پروژه های زیربنائی و سرمایه گزاری، انکشاف و تجارت بین المللی افغانستان را بطی ساخته است. یک طریقهٔ اینکه این گروه جنگجو ضربه ای را بر تجارت وارد کنند اینست که پوسته های غیرقانونی را در مسیر شاهراه ها منحیث یک وسیله برای اخذ نمودن محصول گمرک از تجاران افغان، ایجاد میکنند. [عمر]

هرات -- مقامات محلی میگویند، حکومت افغان در طی یک دههٔ گذشته توانسته است تا فرصت های اقتصادی را در تعداد از عرصه های اقتصاد ملی وسعت دهند، اما تعهدهای کاذبانهٔ طالبان و فعالیت های ویرانگر آنها به طور دوامدار باعث کشش بزرگی در رشد، میشوند.

برای مقابله با این تأثیرگزاری شیطانی، حکومت افغان تلاش دارد تا امنیت پروژه های انکشافی و زیربنائی این کشور را تأمین کند، و میل دارد که برای تقویت مشارکت های تجارتی، به کشورهای مشخص همسایه رو آورد.

باوجود تعهد کردن تا از منافع افغانستان حفاظت کنند، طالبان بسیاری اوقات به دستور قدرت های خارجی، به صورت فعال به ضرر این کشور کار میکنند.

خلیل احمد یارمند، رئیس اجرائیه اطاق تجارت و صنایع هرات گفت، «چون حملات طالبان در این اواخر در تعدادی از ولایات افغانستان بالخصوص در حوزهٔ غرب افزایش یافته اند، تجارت و سرمایه گزاری با مشکلات وخیم مواجه شده اند.»

ماشین های فابریکهٔ کاشی های موزائیک به تاریخ ۱ اسد، در شهرک صنعتی هرات ولایت هرات، خاموش باقی مانده اند. [عمر]

ماشین های فابریکهٔ کاشی های موزائیک به تاریخ ۱ اسد، در شهرک صنعتی هرات ولایت هرات، خاموش باقی مانده اند. [عمر]

به تاریخ ۷ قوس سال گذشته، یک موتر لاری اجناس را در مسیر شاهراه بغلان – کندز انتقال میدهد. طالبان متهم به ایجاد کردن پوسته های مؤقتی در مسیر شاهراه ها هستند تا راننده گان را مورد اذیت قرار دهند. [هدایت الله]

به تاریخ ۷ قوس سال گذشته، یک موتر لاری اجناس را در مسیر شاهراه بغلان – کندز انتقال میدهد. طالبان متهم به ایجاد کردن پوسته های مؤقتی در مسیر شاهراه ها هستند تا راننده گان را مورد اذیت قرار دهند. [هدایت الله]

یکی از شیوه هائیکه این گروه جنگجو ضربه ای را بر تجارت افغان وارد میکنند اینست که پوسته های غیرقانونی را در مسیر شاهراه ها منحیث یک وسیله برای اخذ نمودن محصول گمرک از تجاران افغان، ایجاد میکنند.

یارمند به سلام تایمز گفت، «در مسیر بعض شاهراه ها، ما امنیت را در حال ازدیاد میبینیم، و این وضعیت سرعت انتقال اجناس تجارتی و حرکت تجاران را بطی میسازد.»

برعلاوه به مختل کردن حمل و نقل اجناس، جمع آوری مالیات توسط طالبان در مسیر دهلیز های ترانزیتی، این گروه را بیشتر قادر میسازد تا حملات تروریستی بی بندوبار و بدون تبعیض خویش را بیشتر تمویل کنند که بسیاری اوقات مردم ملکی افغان را متضرر میسازند.

در اواخر سال گذشته، طالبان این تاکتیک را در مسیر شاهراه های فراه – هرات و هرات – کابل، استفاده نمودند.

بعد از ایجاد پوسته های غیرقانونی، طالبان از راننده گان موتر های لاری، نظر به ارزش کالاها مالیه گرفتند و به آنها رسیدهائی را دادند که با نشان «امارت اسلامی افغانستان» تاپه شده بودند.

در ماه جدی سال گذشته، جنگجویان طالب ۲۲ عراده موترهای لاری را که در آن نفت و کالاهای دیگر بار بودند، در حراج دیگر برای دزدیدن اموال مردم افغان، از شاهراهی در ولایت بلخ دزدیدند.

محمد یعقوب مصحوف، یک کارشناس امور اقتصادی در ولایت هرات گفت، باوجود تلاش های اعظمی طالبان برای بی ثباتی اقتصاد این کشور، هنوز هم انکشاف های قابل یادآوری موجود هستند.

وی گفت، «اقتصاد افغانستان با به قدرت رسیدن حکومت فعلی تبدیل شد. تولیدات و کارخانه های صنعتی ایجاد شده بودند، و ما یک توازن مثبت تجارتی را داشتیم.»

ناامنی، رشد اقتصادی را از حرکت باز میدارد

مصحوف گفت، «اما طالبان باعث مشکلات جدی برای اقتصاد رو به رشد شدند چون آنها، شاهراه ها را ناامن ساخته، نهادهای اقتصادی را مورد حملات قرار داده، و از انکشاف جلوگیری کرده اند.»

یک مثال این موضوع، شهرک صنعتی هرات میباشد که بعد از افتتاح آن در سال ۱۳۸۴، دارایبیشتر از ۴۰۰ باب فابریکه بود.

تجارت ها در حال پیشرفت سریع بودند تا که در جریان ده سال گذشته، خطرات طالبان و ازدیاد جرایم، باعث شدند تا بیشتر از ۱۰۰ باب فابریکه بسته شوند و بسیاری از سرمایه گزاران را مجبور ساختند تا پول و سرمایهٔ خویش را به خارج از کشور انتقال دهند.

حمیدالله خادم، رئیس اطاق تجارت، صنایع و معادن در ولایت هرات گفت، «علت اصلی اینکه چرا ما نتوانستیم سرمایه گزاری های داخلی و خارجی را طی سالهای اخیر جذب نمائیم، طالبان و ناامنی میباشند.»

وی گفت، «جنگ و ناامنی تأثیر منفی بر سرمایه گزاری داشته اند. یک تعداد از سرمایه گزاران ما مجبور شدند تا تجارت های خویش را به تعلیق درآورند و بر اثر هشدارهائیکه آنها دریافت نموده بودند، کشور را ترک کردند.»

خادم گفت، علاوه بر این، محصولاتیکه در شهرک صنعتی هرات تولید میشوند، نیاز دارند که دسترسی هموار به بازار ها داشته باشند، اما اخاذی غیرقانونی طالبان، باعث ایجاد «یک مشکل جدی» میشوند.

عبدالبصیر فیضی، صاحب یک فابریکهٔ رنگ سازی در ولایت هرات گفت، «طالبان همیشه به سرمایه گزاران هشدار ها داده اند و پول را از آنان اخذ میکردند.»

وی گفت، «طالبان پول زیادی را از طریق مالیه های غیرقانونی خویش از ما میگیرند، و این وضعیت، تجارت مارا متضرر ساخته اند. طالبان بسیاری از سرمایه گزاران را توسط حملات تروریستی و مالیه های غیرقانونی خویش ترسانده اند، که مجبوراً آنها افغانستان را ترک کردند.»

طالبان منابع طبیعی و زیربنا ها را مورد هدف قرار میدهند

فیضی گفت، «جنگ ها و ناامنی ها ما را ناامید ساخته اند. وضعیت مالی افغانها در جریان جنگ نابود شده است، و آنها این قدرت را از دست میدهند که چیزی را خریداری نمایند.»

افغانستان دارای ثروت منابع طبیعی میباشد، و اگر فعالیت های غیرقانونی طالبان نمیبودند – سرمایه گزاران بسیار مایل میشدند تا تجارت خویش را در این کشور وسعت دهند.

در زمان صلح نسبی، ساحهٔ نفتی افغان – تاجیک در شمال افغانستان، سرمایه گزاران را از چین، ترکیه و امارات متحده عربی، جذب کرده بود.

شرکت های خارجی در ثروت منرال های افغانستان سرمایه گزاری های سنگینی را انجام داده اند – که ارزش این ثروت، ۳ تریلیون دالر امریکائی (۲۳۶.۵ تریلیون افغانی) تخمین شده است.

اما بسیاری از این پروژه ها بر اثر حضور طالبان در ساحات معادن نفت و منرال ها، متوقف شده اند.

عبدالقادر کامل، یک تحلیلگر امور سیاسی در ولایت هرات گفت، «افغانستان دارای مواد خام فراوان میباشد، اما بر اثر خطرات طالبان، مردم تجارت پیشهٔ [افغان]، این مواد خام را کشورهای همسایه به قیمت های بسیار بلند وارد میکنند.»

وی گفت، «طالبان همچنان برای مردم تجارت پیشه و سرمایه گزاران خارجی سرمایه گزاری در افغانستان را مشکل ساخته اند.»

وی گفت، حضور طالبان و گروه های تروریستی دیگر، مانع اصلی برای رشد تجارتی و اقتصادی در افغانستان میباشد. کنترل طالبان در یک ساحه، رابطهٔ معکوسی را با اطمینان سرمایه گزار در همان ساحه دارد.

طالبان همچنان کارمندان پروژه های زیربنائی را کشته اند.

جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات گفت، «ما در سال های اخیر چندین حادثه را در ولایت هرات مشاهده کرده ایم که در آن، طالبان انجنیران و کارگران پروژه های انکشافی را شهید ساختند، و این نشان میدهد که طالبان نمیگذارند تا افغانستان رشد و انکشاف کند.»

وی گفت، به تاریخ ۱۵ سرطان، طالبان شش تن از محافظین امنیتی مستقر در پروژهٔ خط آهن در ولسوالی غوریان، کشتند و شش تن دیگر را مجروح ساختند.

فرهاد گفت، «طالبان ... از این روش [کشتن کارگران پروژه های زیربنائی] استفاده میکنند تا تطبیق پروژه هائیکه عام المنفعه باشند، را متوقف بسازند.»

رو آوردن به همسایه های دوست

وی گفت، طالبان چندین مرتبه پروژه های زیربنائی را در ولایت هرات در معرض خطر قرار داده اند، اما نیروهای ملی و دفاعی افغان به صورت عموم از خرابکاری های جنگجویان جلوگیری کرده اند.

حکومت افغان، نیروهای امنیتی و کشورهای دوست همسایه کار میکنند تا وضعیت نزولی اقتصاد را پس معکوس نمایند.

یارمند، رئیس اجرائیه اطاق تجارت ولایت هرات گفت، «طالبان همیشه بالای سکتور خصوصی ضربه وارد کرده اند، اما حمایت حکومت از سرمایه گزاران و فراهم نمودن امنیت برای آنها کمک کرده است تا تولیدات داخلی ازدیاد پیدا کنند.»

در حالیکه نیروهای ملی و دفاعی افغان برای تقویت امنیت کار میکنند، حکومت افغان کار میکند تا به توازن تجارت خویش از طریق مشارکت ها با آسیای میانه و کشور های دوست دیگر، انکشاف دهد.

به طور مثال، ترکمنستان از چندین سال بدینسو برق را به قیمت های ترجیحی برای افغانستان تأمین میکند.

پروژهٔ پایپ لاین ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند (تاپی) یک مثال دیگر پوتانسیل غنی میباشد.

تاپی ۱۸۴۰ کلومتر طول خواهد داشت، و طبق زمان بندی این پروژه، پمپ کردن گاز طبیعی از ذخیرهٔ گاز گالکینیش در ترکمنستان در اوایل سال ۲۰۲۰، آغاز خواهد شد. انتظار میرود که این پروژه کمبودهای انرژی را در آسیای جنوبی پوره کند و برای کشورهائیکه در مسیر این پایپ لاین میباشند، منابع عاید را ایجاد کند.

اما باوجود اینکه طالبان تعهد سپرده بود تا از تاپی محافظت کنند – چندین تلاش طالبان تا پایپ لاین را تخریب نمایند – باعث به تعویق افتادن پروژه شده است.

در عین زمان، ازبیکستان برای سال ۲۰۱۹، افغانستان را منحیث یکی از اولویت های پالیسی خارجی خود انتخاب کرده است.

شوکت میرزي یویېف، در ماه قوس سال گذشته، در خطابش به پارلمان، پروژه های بزرگ زیربنائی را لست کرده بود که اوزبیکستان آن را در افغانستان انجام میدهد و تأکید ورزید که وی آرزو دارد تا در پایان دادن جنگ افغان کمک کند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

طالبان یک گروه نامعلوم میباشد که بی هدف داخل افغانستان شده میخواهند تا افغانستان همیشه به یک کشور عقب مانده باقی بماند.

پاسخ