اقتصاد

برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است

گزارش از عمر

باشنده گان ولایت هرات در غرب افغانستان از برکت پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، یک پروژهٔ انکشاف زیربنائی چند مرحله ای که توسط حکومت افغانستان با شرکای بین المللی تطبیق میشود، شاهد بهبود در زندگی روزمرهٔ خود هستند. [عمر]

هرات -- باشنده گان ولایت هرات از برکت پروژه میثاق شهروندی افغانستان، یک پروژه انکشاف زیربنائی چند مرحله ای که توسط حکومت وحدت ملی با شرکای بین المللی تطبیق میشود، شاهد بهبود در زندگی روزمرهٔ خویش هستند.

ادارهٔ انکشاف بین المللی ایالات متحده، در اعلامیه ای بر صفحهٔ انترنیتی خود نوشته است، هدف میثاق شهروندی «توسعهٔ رساندن خدمات اصلی زیربنائی و خدمات اجتماعی ... از طریق شوراهای تقویه شدهٔ انکشاف جامعه میباشد.»

میثاق شهروندی، که در ماه میزان سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است و تا ماه میزان سال ۱۴۰۰ تمویل میشود، تلاش دارد تا فقر را کاهش دهد و به ارتباط بین شهروندان روستایی و حکوکت افغانستان تقویت ببخشد.

محمد علم فیضی، رئیس ساحوی برنامه میثاق شهروندی در ولایت هرات گفت، «ما به تعداد ۲۰۰ شوراهای انکشاف جامعه داریم که مسؤلیت تطبیق پروژه های انکشافی را بر عهده دارند.»

یک بولدوزر به تاریخ ۲۵ جوزا، یک سرک محلی را به عنوان بخشی از پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، در شهر هرات احداث می کند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

یک بولدوزر به تاریخ ۲۵ جوزا، یک سرک محلی را به عنوان بخشی از پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، در شهر هرات احداث می کند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

به تاریخ ۵ سرطان، کارگران لاین های برق را به عنوان بخشی از پروژه میثاق شهروندی افغانستان، در ولسوالی انجیل ولایت هرات، وصل می کنند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

به تاریخ ۵ سرطان، کارگران لاین های برق را به عنوان بخشی از پروژه میثاق شهروندی افغانستان، در ولسوالی انجیل ولایت هرات، وصل می کنند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

به تاریخ ۲۸ ثور، کارگران پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، یک کوچه را در ناحیهٔ سوم شهر هرات، سمنت می کنند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

به تاریخ ۲۸ ثور، کارگران پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، یک کوچه را در ناحیهٔ سوم شهر هرات، سمنت می کنند. [پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان، هرات]

وی به تاریخ ۱۷ سرطان گفت، «ما قصد داریم ۲۰۰ پروژه را تحویل دهیم. تا به امروز، ۲۱ پروژه را به اتمام رسانده ایم که مردم از آن بهره مند می شوند و کار پروژه های دیگر جریان دارد که به زودی تحویل می شوند.»

فیضی گفت، «بنا بر درخواست باشنده گان، ما ۳۰ پروژهٔ طرح نلدوانی [برای آب آشامیدنی]، ۱۶ پروژه تجدید شبکه برق و ۱۵۹ پروژه احداث جاده داریم که از این جمله، ۹ پروژه سرک آسفالت و ۱۵۰ پروژه سرک کانکریتی میباشند.»

۷۵٪ از بودجهٔ این برنامه، توسط ادارهٔ انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و شرکای بین المللی تأمین می شود، در حالیکه ۲۵٪ آن توسط باشنده گان محلی پرداخته میشود. حکومت افغانستان تطبیق همهٔ پروژه ها را تسهیل می کند.

«تا امروز، ما ۸۲۳ میلیون افغانی (۱۰.۵ میلیون دالر امریکائی) بالای این پروژه ها مصرف کرده ایم.»

پروژه میثاق شهروندی افغانستان، یک برنامهٔ ۱۰ ساله با سه مرحله است. مرحلهٔ اول به مدت چهار سال و مرحلهٔ دوم و سوم هر کدام برای سه سال میباشند. مرحلهٔ دوم در سال ۱۳۹۹ آغاز خواهد شد.

فیضی گفت، مرحلهٔ اول پروژه میثاق شهروندی افغانستان، ولسوالی های کوهسان، زنده جان، کروخ، پشتون زرغون، آوبا و فارسی در هرات را تحت پوشش قرار میدهد. ۱۲ ولسوالی باقیمانده در مرحله های دوم و سوم تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی افزود، «همهٔ این پروژه ها براساس نیازهای مردم تطبیق می شوند.»

تلاش حکومت برای انکشاف مناطق روستائی

پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان توسط رئیس جمهور اشرف غنی در ماه سنبلهٔ سال ۱۳۹۵ در کابل افتتاح گردید.

از آن زمان تاکنون، این پروژه یکی از برنامه های اصلی حکومت وحدت ملی در جهت کاهش فقر، تقویت رشد اقتصادی و اجتماعی در دهات و شهرها و مبارزه با بحران ترک کردن کشور توسط جوانان، مردم بیجاشدهٔ داخلی و بازگشته گان از خارج بوده است.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در یک مصاحبه گفت، «ما سعی می کنیم فاصله میان دهات و شهرها را کاهش دهیم، چون حکومتداری از دهات آغاز می شود و به این دلیل که حکومت نیاز به حمایت بیشتر باشنده گان قریه جات دارد.»

وی گفت، «یک ده جائی است که حاصلخیزی اقتصادی صورت میگیرد و با رشد دهات، شهرهای ما نیز انکشاف میکنند. پروژهٔ میثاق شهروندی افغانستان یکی از پروژه های بزرگ حکومت است و تا زمانی ادامه خواهد یافت که تمام دهات انکشاف یافته شوند.»

وی گفت، «باید قریه جات ما خودکفا شوند؛ سرکها در حال احداث هستند، پل ها ... در حال ساخت هستند و مردم محلی، بسیاری از سهولیت های عمومی را در زندگی خود خواهند دید. علاوه بر تطبیق پروژه های زیربنائی، ما به مردم دهاتی كمك می كنیم تا به محصولات زراعتی خود بهبود بخشند.»

غلام رسول عظیمی، سخنگوی شاروالی هرات در یک مصاحبه گفت، «شوراهای محلی و اجتماعی شاروالی هرات [شهر هرات] نقش اساسی را در تطبیق پروژه های میثاق شهروندی دارند و ما روابط خود را با همهٔ این شوراها حفظ می کنیم تا آنها بتوانند این پروژه ها را مطابق با استندردهای پذیرفته شده تطبیق کنند.»

وی گفت، «شاروالی هرات متعهد است که از پروژه های میثاق شهروندی را در همه بخش های شهر هرات نظارت کند تا اطمینان حاصل کند که همه این پروژه ها مطابق با استندردها اجرا می شوند.»

وی افزود، «این پروژه های انکشافی، شهروندان ما که از جنگ متأثر شده اند، را امیدوار ساخته است و آنها از این برنامه حمایت می کنند.»

تغیر مثبت

عبد الظاهر حافظی ۷۰ ساله، یک باشندهٔ ولسوالی انجیل هرات گفت، «ما در تاریكی، در سختی و پریشانی زندگی كردیم، اما بسیار خوشحالیم كه انجینیران و این پروژه برای ما برق را به ارمغان آورد. این پروژه با ما بسیار کمک کرده و زندگی ما را مرفه تر ساخته است.»

وی گفت، «همه باشنده گان قریه های ما از برنامه میثاق شهروندی پشتیبانی می کنند. ما دیگر با قطع برق مواجه نیستیم و بعد از این ما در آسایش زندگی خواهیم کرد.»

لطیفه غلامی ۲۵ ساله، یک باشندهٔ شهر هرات گفت، «ما در یک محلهٔ فقیرنشین زندگی می کنیم و این پروژه امکانات بسیاری را برای ما به ارمغان آورده است.»

«قبلاً سرکهای خاکی داشتیم ... اما این پروژه برای ما سرکهای آسفالت و کانکریتی ساخت. ما ... از این پروژه [میثاق شهروندی] بسیار خوشحال و راضی هستیم.»

وی با افزودن اینکه، این پروژه ها باعث ایجاد شغل و بهبود زندگی روزمره می شوند گفت، باشنده گان واقعاً قدردانی می کنند که محلهٔ آنها بیشتر انکشاف یافته است.

حاجی عباس ۶۸ ساله، یک باشندهٔ شهر هرات گفت، «در روزهای بارانی، سرکهای ما پر از آب میشدند که برای ما از خانه بیرون شدن سخت میشد، اما اکنون سرکهای ما ساخته شده است و بسیاری از مشکلات ما حل شده اند.»

«ما می دانیم که حکومت ما با مشکلات زیادی مبارزه می کند، اما وقتی حکومت پروژه های انکشافی را در منطقه ما اجرا می کند، ما بسیار از آنها استقبال می کنیم. ما در کنار حکومت خود هستیم و از پروژه هائیکه در حال تطبیق هستند حفاظت می کنیم. ما بسیار خوش هستیم.»

برای حفیظ الله رضایی ۳۸ ساله، یک باشندهٔ شهر هرات، پروژه های توسعهٔ زیربناها، باعث تغیر در کیفیت زندگی می شود.

وی گفت، « قبل از این پروژه ها، ساحهٔ ما محروم مانده و ما شاهد هیچ گونه بازسازی نبودیم. ما سرکها و کوچه های خاکی داشتیم که ما را ناراحت می کردند. در زمستان، آب از سرک به خانه ها می ریخت و زندگی ما را بدبخت میکرد. اما بعد از این [ساختن سرکها]، ما این مشکلات را ندیده ایم.»

وی افزود، «برنامهٔ میثاق شهروندی، امکانات بسیاری را برای ما به ارمغان آورد. ما از حکومت میخواهیم که این پروژه ها را ادامه دهد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500