امنیت

یک قوماندان جنگجوی اسبق در کنر از مبارزه اش بخاطر منافع بیرونی ها اظهار ندامت کرد

گزارش از خالد زیری

چهارده عضو داعش بشمول یک قوماندان محلی این گروه به تاریخ ۱۲ سرطان رسمآ به مقامات محلی در اسدآباد مرکز ولایت کنر تسلیم می شوند.[خالد زیری]

چهارده عضو داعش بشمول یک قوماندان محلی این گروه به تاریخ ۱۲ سرطان رسمآ به مقامات محلی در اسدآباد مرکز ولایت کنر تسلیم می شوند.[خالد زیری]

کنر-- قیوم زندانی یک قوماندان اسبق داعش که با کلاه پکول به سرش، گلها به گردنش و بیرق افغانستان در دستش ایستاد بود به مقامات محلی در اسدآباد مرکز ولایت کنر تسلیم شد.

این قوماندان جنگجوی اسبق یکجا با ۱۳ تن از همقطارانش به تاریخ ۱۲ سرطان به نیروهای امنیتی افغان تسلیم شد. او اعتراف کرد که به آنها فریب داده شده بودند از این جهت از خشونت دست کشیدند.

زندانی ۳۹ ساله به خبرنگاران گفت، «زمانیکه طالبان ظهورکردند من به آنها منحیث قوماندان پیوستم. طالبان درشروع خوب بودند اما بعد تر آنها خرابتر شدند. وقتیکه داعش ظهور کرد من از فرصت استفاده کرده به آنها پیوستم.

او گفت، «من با هردوی این گروهها کار کردم، اعم داعش و طالب اعضای کشته شده ی شان را شهید می نامند. اما زمانیکه من فهمیدم که هردوی این طرفها بخاطر منافع خارجیان می جنگند، من تصمیم گرفتم که از جنگ دست بردار شوم.

جنگجویان داعش به تاریخ ۱۲ سرطان در اسدآباد، مرکز ولایت کنر بسوی ساحه تسلیمی شان به مقامات محلی قدم میزنند. [خالد زیری]

جنگجویان داعش به تاریخ ۱۲ سرطان در اسدآباد، مرکز ولایت کنر بسوی ساحه تسلیمی شان به مقامات محلی قدم میزنند. [خالد زیری]

زندانی گفت، او در چهار سال گذشته یک عضو فعال داعش در ولسوالی های اسمار، شیگل و غازی آباد ولایت کنر بود.

او گفت، «من برای بار اول به داعش بخاطر پیوستم که رهبر آن وقت این گروه حافظ سعید استاد من بود. سعید در ماه سرطان سال ۱۳۹۵ در ولایت ننګرهار کشته شد.

زندانی گفت، «من به ولسوالی اچین ولایت ننگرهار رفتم، جایکه من حافظ سعید را شخصآ ملاقات کردم و او مرا بخاطر پیوستنم به داعش تبریکی گفت. او سپس مرا به ولسوالی اسمار ولایت ننگرهار توظیف کرد جایکه من سرباز گیری را آغاز کردم. من تعداد زیاد از مردم را استخدام و به ولسوالی اچین فرستادم.»

«اما من اکنون درک کردم که این جنگ بخاطر اسلام نبود.»

فریب دادن بخاطر پیوستن به داعش

عبدالستار میرزکوال والی کنر درجریان مراسم تسلیمی به خبرنگارن گفت، «داعش جوانان بی شماری را فریب داده، انها را مبارزین اسلام می نامند که به بهیشت می روند. اما در اسلام هیچ جای برای کشتن برادران تان، مسلمانان دیگر، عالمان دین و بزرگان قوم نیست. چطور آنها می توانند ادعا بکنند که آنها به بهیشت می روند؟»

اوگفت، «قوماندان زندانی که در مورد دین می داند، با خانواده اش آزادانه زنده گی خواهد کرد. او دوستان باقیمانده خود را نیز تشویق خواهد کرد که بیآید و به زنده گی عادی برگردند.»

میرزکوال در اشاره به کسانیکه به جنگ ادامه میدهند علاوه کرد، «درهرجایکه جنگجویان داعش ظاهر شوند کشته خواهند شد.»

در بین تسلیم شده گان یک دیگری هم محمد رفیق ۲۶ ساله بود.

او به خبرنگاران گفت، «من به مدت دوسال همراه داعش بودم. ما اکثر اوقات در ننگرهار مستفر بودیم. ما آنجا با طالبان می جنگیدیم. بعدآ اینجا آمدیم و دوباره در برابر طالبان مبارزه کردیم.»

اوگفت، «ما ساده بودیم. استخدام کننده گان داعش ما را به این عقیده فریب دادند که داعش به راه راست روان است. اما اکنون من درک کردم که آنها به راه راست نبودند بخاطریکه آنها مسلمانان را می کشتند.»

او گفت، «من میخواهم مثل یک فرد عادی زنده گی کنم. من تمام عمر خود را در کوهها و مبارزه سپری کردم و من خیلی خسته شدم. بس است. من دوباره نمیخواهم بجنگم.»

شفیق الله یکی دیگری از جنگجوی سابق داعش به سلام تایمز گفت، «من از دیرزمانیکه میتوانم بخاطر بیآورم، سلاح حمل می کردم. اما من هیچ فایده آن را ندیده ام و من فرصت این را نداشته ام که در آرامش زنده گی کنم.»

او گفت، «درجنگ هیج فایده ای نیست. ما باید صلح کنیم و اوامر دیگران را که ما را بخاطر ویران کردن کشور خود تشویق می کنند رد نمایم. ویرانی که ما باعث آن شدیم قابل پشیمانی است.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

بلی

پاسخ