امنیت

داعش و طالبان بخاطر کنترل کردن معدن های تالک در ننگرهارباهم درگیرشدند

گزارش از خالد زیری

یک سرباز افغان به تاریخ ۷ قوس سال ۱۳۹۶ جنگجویان طالب را در ساحه وزیر تنگی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ترصد می کند. [خالد زیری]

یک سرباز افغان به تاریخ ۷ قوس سال ۱۳۹۶ جنگجویان طالب را در ساحه وزیر تنگی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار ترصد می کند. [خالد زیری]

ننگرهار-- مقامات محلی می گویند داعش کوشش می کند تا حملات را بر طالبان در ننگرهار بخاطر کنترل کردن معادن تالک افزایش داده و مبارزه تروریستی جهانی شان را تمویل نمایند.

اکثریت معادن تالک ننگرهار در ولسوالی های شیرزاد وخوگیانی جایکه اخیرآ درگیری ها بین این دوگروه جنگجو شدت یافته اند موقعیت دارند.

عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار دریک مصاحبه گفت، «هدف درگیری بین داعش وطالبان در ولسوالی های خوگیانی وشیرزاد تصرف کردن این معدن ها می باشد.»

او گفت، «اکثر این معادن تحت کنترل طالبان قرار دارند اما اکنون داعش می کوشد تا به این مناطق دست یافته و این معادن را که یک منبع عایداتی است تحت کنترل خود بیآورد. داعش خود را به دامنه های سپین غر جایکه این معادن موقعیت دارند نزدیک ساخته است.

در این عکس، بزرگترین معدن تالک در اروپا به تاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۰ نزدیک لوزیناس فرانسه نشان داده شده است. در ولایت ننگرهار افغانستان جنگجویان داعش و طالبان بخاطرکنترل کردن چنین معدن ها باهم میجنگنند.[ ایریک کابانیسیریک/ای اف پی]

در این عکس، بزرگترین معدن تالک در اروپا به تاریخ ۲۹ سرطان سال ۱۳۹۰ نزدیک لوزیناس فرانسه نشان داده شده است. در ولایت ننگرهار افغانستان جنگجویان داعش و طالبان بخاطرکنترل کردن چنین معدن ها باهم میجنگنند.[ ایریک کابانیسیریک/ای اف پی]

اخاذی پول توسط جنگجویان در معادن

طبق گزارش موسسه گلوبل ویتنیس معادن تالک افغانستان به کشور همجوار یعنی پاکستان منتقل می شوند و درآنجا قبل از صادر کردن، با تالک پاکستانی مخلوط می گردد.

درحدود ۴۰ فیصد تالک که از پاکستان صادر می شود به ایالات متحده و سپس به نیدرلندز (هالند)، ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا می رود.

تالک در محصولات چون نقاشی، وسایل آرایش و پودر اطفال استفاده می شود.

سهراب قادری یک عضو شورای ولایتی ننگرهارگفت، «همه درگیری بین داعش و طالبان بخاطربدست آوردن منفعت ازاین معادن می باشد. تا جایکه من میدانم داعش می خواهد به این معادن دست یابد تا اینکه پول بدست بیآورد.»

او علاوه نمود، داعش همچنان جنگل ها را درولسوالی های اچین و پچیراگام منحیث بخش از ازفعالیت های غیرقانونی بهره برداری از جنگل ها قطع می کنند و چوب را از طریق گذرگاه مرزی تیرا به پاکستان انتقال میدهد.

اوگفت، «پس اگر داعش این ساحات را تصرف نماید، آنها می توانند یک راه کوتاه تری داشته باشند تا تالک را به پاکستان انتقال دهند.»

ملک کرنایل یک بزرگ قومی ولسوالی شیرزاد گفت، طالبان از کارکنان معادن بخاطر تمویل کردن عملیات های شان به زور پول می ستانند واکنون داعش عین عمل را تعقیب می کند.

او در یک مصاحبه گفت، «طالبان از معادن تالک در ولسوالی های سپین غر و خوگیانی مالیات دریافت می کنند و هیچ کس بدون اجازه طالبان در آنجا کار کرده نمی تواند. داعش می خواهد تا این ساحات را تصرف کند و بعدآ بتواند مالیات را به بهانه جهاد جمع آوری نموده و قتل های گروهی را مرتکب شود.»

اوگفت، «اگر داعش به این مناطق مهم جایکه معادن موجود است دست یابد، سپس دور راندن آنها ازآنجا بسیار دشوارخواهد بود.» وی علاوه نمود که حکومت باید بخاطرجلوگیری از این کار اقدام کند.

روشان خوگیانی یک باشنده ولسوالی خوگیانی موافق است که داعش تلاش هایش را دارد شدت میدهد تا این معادن را از طالبان تصرف نماید. اوگفت که حکومت باید اقدام نموده و خود را مطمئن سازد که هیچ یکی ازاین گروه های جنگجو کنترل این معادن را در دست ندارد.

اوگفت، «داعش چندین ساحه را در این دو ولسوالی از طالبان تصرف کرده است و آنها خود را به این معادن نزدیک ساخته اند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند داعش قادر خواهد بود تا به معادن تالک دست یابد.»

او افزود، «حکومت باید اقدامات جدی را روی دست بگیرد تا این معادن را تحت کنترل خود بیآورد و ازآن منفعت بدست بیآورد.»

«ازیک طرف جنگ کاهش خواهد یافت بخاطریکه منابع عایداتی طالبان و داعش خشک می شوند و از طرف دیگر حکومت از این معادن درآمد بدست میآورد.»

عملیات های تازه نظامی

حکومت به عملیات های نظامی اش بر ضد این دو گروه شورشی در منطقه متذکره شدت بخشیده است.

خوگیانی سخنگوی والی ننگرهارگفت، نیروهای افغان به تاریخ ۱۰ سرطان عملیات های شان را بر ضد جنگجویان داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی راه اندازی نمودند.

اوگفت، «عملیات های متذکره تا وقتیکه این ساحات از جنگجویان داعش و طالبان پاکسازی نگردند ادامه خواهند یافت. نیروهای مشترک افغان در این عملیات ها سهم می گیرند.»

خوگیانی گفت، بعد از اینکه کوشش های پاکسازی در ولسوالی خوگیانی تکمیل شوند، عین اقدامات در ولسوالی شیرزاد نیز آغاز خواهند شد.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

3 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

آنها دزد هستند.‌

پاسخ

بهتر است تا بیشترین نیروهای نظامی افغانستان در ساحات عایداتی مستقر گردند تا جلو قاچاق و تضعیف دشمن گردد. به طور اگر یک اسپ را کاه ندهید به هیج وجه اسپ حرکت نمیکند ، دشمن هم همینطور است.

پاسخ

منحیث یک شاهد عینی از این منطقه، من می توانم بگویم که دلیل درعقب نا امنی در شیرزاد معادن تالک آنجا است. از این معادن توسط جنگجویان طالب ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی به حیث منابع قوی مالی استفاده می گردند. همچنین کنترل کردن این معادن یک نقش مهم را در امن ساختن تمام ولایت ننگرهار ایفا می کند. اگر این معادن توسط حکومت کنترل شود، این کار می تواند یک ضربه بزرگ اقتصادی به طالبان باشد و همچنین حکومت میتواند یک منبع بزرگ عایداتی را بدست بیآورد.

پاسخ