امنیت

فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
امنیت
فرصت ها در نهادهای امنیتی و سکتور خصوصی در انتظار پولیس محلی افغان اند
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در فاریاب «زندگی باعزت» را پیش بینی می کنند
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
امنیت
مقامات افغان می گویند، طالبان به اجیران مسکو مبدل شده اند
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
امنیت
طالبان به عنوان 'عروسک های روسیه' با قربانی های افغان ها علیه شوروی ها، خیانت می کنند
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
امنیت
با تائید شدن آزادی زندانیان، انتظار می رود که مذاکرات صلح بین الافغانی در روزهای آینده آغاز شود
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
امنیت
طالبان به اخاذی پول و کشتن مسافرین در شاهراه ها ادامه می دهند
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند