امنیت

در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
امنیت
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
امنیت
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
امنیت
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند
امنیت
ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
امنیت
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
امنیت
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
امنیت
نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند
امنیت
باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند
امنیت
وعده علمای دینی ولسوالی پنجوی برای ترویج فراخوان های صلح
امنیت