|

نیروهای امنیتی پلان بم گذاری در یک چهاراهی کابل را خنثی کردند

سلام تایمز

کابل -- خامه پرس جمعه (۱۲ جوزا) گزارش داد که نیروهای امنیتی یک پلان احتمالی بم گذاری در شهر کابل را خنثی کرده اند.

مقامات رسمی گفتند که پولیس یک بم تعبیه شدهرا در یک چهاراهی در حوزه دوازدهم پولیس کشف و خنثی کرده است.

مقامات رسمی درین رابطه معلومات بیشتر نداده اند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

Ca mobile no 0

دیدگاه

* نشان دهندۀ فیلد اجباری است
Captcha

مرکز توجه

خوبترین جنگجویان گروهء طالبان در ایران تحت آموزش های نظامی نیروهای خاص این کشور قرار میگیرند

نیروهای خاص ایران یک پروگرام تعلیمی شش ماهه را برای «بهترین و تواناترین» جنگجویان طالب آغاز نموده تا آنها خواسته های تهران را عملی کنند.

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج