امنیت

2017-05-02

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-05-02

سخنگوی سابق طالبان شبه نظامیان را به حیث دشمنان اسلام رسوا می کند

احسان الله احسان خود را به قوای امنیتی پاکستان تسلیم کرد و از سایر شبه نظامیان خواست تا از او تبعیت کنند.

2017-04-28

مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی

این رهبر القاعده که در افغانستان به هلاکت رسید، در بمب گذاری هوتل ماریوت در سال 2008 در استانبول و حمله به تیم کریکت سریلانکا در لاهور در سال 2009 مشارکت داشت.

2017-04-28

مرگ قاری یاسین «ضربه سنگینی» بر شبکه های تروریستی

این رهبر القاعده که در افغانستان به هلاکت رسید، در بمب گذاری هوتل ماریوت در سال 2008 در استانبول و حمله به تیم کریکت سریلانکا در لاهور در سال 2009 مشارکت داشت.

2017-04-21

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-21

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-14

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-14

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-13

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-13

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-12

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.

2017-04-12

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.

2017-04-07

قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند

مسئولین نظامی می گویند که موفقیت بدون قوای هوایی ممکن نمی بود.

2017-04-07

قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند

مسئولین نظامی می گویند که موفقیت بدون قوای هوایی ممکن نمی بود.

2017-04-05

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند

مسئولین می گویند که قوای امنیتی افغان عملیات های خود علیه شبه نظامیان را با نتایج مثبت بلند داده اند.

2017-04-05

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند

مسئولین می گویند که قوای امنیتی افغان عملیات های خود علیه شبه نظامیان را با نتایج مثبت بلند داده اند.

2017-04-03

اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند

وزارت دفاع قصد دارد بالغ بر 5,000 زن دیگر را تعلیم دهد تا در قوای مسلح خدمت کنند.

2017-04-03

اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند

وزارت دفاع قصد دارد بالغ بر 5,000 زن دیگر را تعلیم دهد تا در قوای مسلح خدمت کنند.

2017-03-14

مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد

به گفته رئیس ستاد اردو طی یک سال گذشته قوای امنیتی افغانستان و قوای بین المللی حدود 2000 عضو داعش را در افغانستان به هلاکت رسانده اند.

2017-03-14

مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد

به گفته رئیس ستاد اردو طی یک سال گذشته قوای امنیتی افغانستان و قوای بین المللی حدود 2000 عضو داعش را در افغانستان به هلاکت رسانده اند.