امنیت

درنو تلفاتو او ټیټ مورال په افغانستان کې اورپکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
امنیت
درنو تلفاتو او ټیټ مورال په افغانستان کې اورپکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي
افغان اردو غواړي چې نورې ښځې استخدام کړي
امنیت
افغان اردو غواړي چې نورې ښځې استخدام کړي
چارواکي: افغانستان داسې پروګرام لري چې تر راتلونکي کاله پورې داعش له منځه وېسي
امنیت
چارواکي: افغانستان داسې پروګرام لري چې تر راتلونکي کاله پورې داعش له منځه وېسي
مقامات وایي، د افغانستان بایومتریک سیستم «په بشپړ ډول خوندي» دی
امنیت
مقامات وایي، د افغانستان بایومتریک سیستم «په بشپړ ډول خوندي» دی
خپلمنځي جنګونو، د جګړې په ډګر کې ناکامیو او ناوړتیا د طالبانو هیلې کمزورې کړې دي
امنیت
خپلمنځي جنګونو، د جګړې په ډګر کې ناکامیو او ناوړتیا د طالبانو هیلې کمزورې کړې دي
د ایران له خوا د توغندي ازموینه د تحریکوونکیو عملونو د لست سر ته راغله
امنیت
د ایران له خوا د توغندي ازموینه د تحریکوونکیو عملونو د لست سر ته راغله
له نړیوالو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې د سولې مخه نیسي
امنیت
له نړیوالو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې د سولې مخه نیسي
د هلمند اوسېدونکي د طالبانو پر ضد راپورته شول
امنیت
د هلمند اوسېدونکي د طالبانو پر ضد راپورته شول
افغان چارواکي په طالبانو باندې د 'بشپړې بریا' وړاندوینه کوي
امنیت
افغان چارواکي په طالبانو باندې د 'بشپړې بریا' وړاندوینه کوي
افغانان د هېواد د امنیتي ځواکونو د 'اتلولۍ' د هڅې ستاينه کوي
امنیت
افغانان د هېواد د امنیتي ځواکونو د 'اتلولۍ' د هڅې ستاينه کوي