تروریسم

2017-01-13

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-13

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-11

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-11

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-09

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-09

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-04

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-04

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-02

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

2017-01-02

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

2016-12-23

ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند

بسیاری از شبه نظامیان متوجه شده اند که رهبران آنها یک «جهاد» ساختگی را علیه مردم و دولت افغانستان به راه انداخته اند.

2016-12-23

ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند

بسیاری از شبه نظامیان متوجه شده اند که رهبران آنها یک «جهاد» ساختگی را علیه مردم و دولت افغانستان به راه انداخته اند.

2016-12-22

غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد

غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفت: «حمله به منزل شخصیت های ملی را نمی توان در هیچ دین و آئینی توجیه کرد و این اقدامی علیه ارزش های اسلامی است.»

2016-12-22

غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد

غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفت: «حمله به منزل شخصیت های ملی را نمی توان در هیچ دین و آئینی توجیه کرد و این اقدامی علیه ارزش های اسلامی است.»

2016-12-20

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

ایران به یک بازی خائنانه دوجانبه پرداخته است: ادعای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و همزمان حمایت از جنایات انجام شده در نقاط مختلف افغانستان.

2016-12-20

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

ایران به یک بازی خائنانه دوجانبه پرداخته است: ادعای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه و همزمان حمایت از جنایات انجام شده در نقاط مختلف افغانستان.

2016-12-19

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

مردان مسلح ناشناس 5 زن و راننده آنها را در آخر هفته گذشته طی یک تیراندازی و گریز از پای درآوردند. زنان اغلب از سوی شبه نظامیان طالبان و دیگر گروپ های شبه نظامی تهدید می شوند.

2016-12-19

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

مردان مسلح ناشناس 5 زن و راننده آنها را در آخر هفته گذشته طی یک تیراندازی و گریز از پای درآوردند. زنان اغلب از سوی شبه نظامیان طالبان و دیگر گروپ های شبه نظامی تهدید می شوند.

2016-12-16

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

شواهد و مدارک موجود به روشنی نشان می دهند که کمک های تسلیحاتی و مالی ایران اجرای حملات طالبان را در سراسر افغانستان میسر می کند.

2016-12-16

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

شواهد و مدارک موجود به روشنی نشان می دهند که کمک های تسلیحاتی و مالی ایران اجرای حملات طالبان را در سراسر افغانستان میسر می کند.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | next