تروریسم

گروه های داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های پول مجازی، دست و پا شدند
تروریسم
گروه های داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های پول مجازی، دست و پا شدند
ایالات متحده برای دستگیری رهبر داعش پاداش را تا ۱۰ میلیون دالر دو برابر ساخت
تروریسم
ایالات متحده برای دستگیری رهبر داعش پاداش را تا ۱۰ میلیون دالر دو برابر ساخت
قتل امام ایاز نیازی 'ضرر جبران ناپذیری' برای افغانستان است
تروریسم
قتل امام ایاز نیازی 'ضرر جبران ناپذیری' برای افغانستان است
تروریست ها مادران، شیرخواران و عزاداران را بدون استثنا در حملات کابل کشتند
تروریسم
تروریست ها مادران، شیرخواران و عزاداران را بدون استثنا در حملات کابل کشتند
بمبگذاری انتحاری در کابل درحالی رخ می دهد که طالبان به طور اوسط روزانه ۵۵ حمله را انجام می دهند
تروریسم
بمبگذاری انتحاری در کابل درحالی رخ می دهد که طالبان به طور اوسط روزانه ۵۵ حمله را انجام می دهند
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
تروریسم
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد
تروریسم
جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
تروریسم
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.
تروریسم
طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.
طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند
تروریسم
طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند