تروریسم

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند
تروریسم
علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند
حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند
تروریسم
حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند
مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان
تروریسم
مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان
رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016
تروریسم
رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016
حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان
تروریسم
حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان
مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است
تروریسم
مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است
القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند
تروریسم
القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند
طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند
تروریسم
طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند
پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد
تروریسم
پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد
کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود
تروریسم
کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود