تروریسم

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
تروریسم
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
تروریسم
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
تروریسم
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
تروریسم
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
تروریسم
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند
تروریسم
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند
ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است
تروریسم
ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است
مردم ملکی نجات یافته از زندان های طالبان، از شکنجه و قتل ها حکایت می کنند
تروریسم
مردم ملکی نجات یافته از زندان های طالبان، از شکنجه و قتل ها حکایت می کنند
طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند
تروریسم
طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند
مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند
تروریسم
مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند