https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=13

تروریسم

شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد

شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد

گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند

گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند

همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل

همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل

باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند

باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند

بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند

بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند

قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند

قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند

کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور

کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال

با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند

با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند