تروریسم

همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند
تروریسم
همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند
کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست
تروریسم
کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست
کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل
تروریسم
کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل
مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند
تروریسم
مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند
مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است
تروریسم
مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است
کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ
تروریسم
کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ
عملیات های امنیتی توانایی داعش را در افغانستان تقلیل داده است
تروریسم
عملیات های امنیتی توانایی داعش را در افغانستان تقلیل داده است
کوشش داعش برای خاموش کردن افغان ها در سر پل ولایت جوزجان
تروریسم
کوشش داعش برای خاموش کردن افغان ها در سر پل ولایت جوزجان
شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد
تروریسم
شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد
گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند
تروریسم
گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند