https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=6

تروریسم

همزمان با ثبت گزارش های سازمان ملل متحد مبنی بر تلفات بالای مردم ملکی یک بم گذار داعشی کابل را مورد حمله قرار داد

همزمان با ثبت گزارش های سازمان ملل متحد مبنی بر تلفات بالای مردم ملکی یک بم گذار داعشی کابل را مورد حمله قرار داد

کشته شدن حد اقل ۱۱ تن در یک حمله بر ادارهٔ دولتی در جلال آباد

کشته شدن حد اقل ۱۱ تن در یک حمله بر ادارهٔ دولتی در جلال آباد

شعله های آتش حملهء داعش در جلال آباد اطفال گیرمانده را به کام مرگ کشانیدند

شعله های آتش حملهء داعش در جلال آباد اطفال گیرمانده را به کام مرگ کشانیدند

اندوه و خشم پس از حملهٔ داعش بالای سیک ها و هندو های افغان

اندوه و خشم پس از حملهٔ داعش بالای سیک ها و هندو های افغان

در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند

در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند

حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند

حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند

تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش

تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش

سر بریدن سه برادر توسط داعش مثال بارز از تهدید جنگجویان برای عزیزان ماست

سر بریدن سه برادر توسط داعش مثال بارز از تهدید جنگجویان برای عزیزان ماست

با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند

با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند

بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند

بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند