تروریسم

طالبان ضمن بر دوش گرفتن مسؤولیت انفجار لاری بم گذاری شده در کابل نسبت به حملات بیشتر هشدار دادند
تروریسم
طالبان ضمن بر دوش گرفتن مسؤولیت انفجار لاری بم گذاری شده در کابل نسبت به حملات بیشتر هشدار دادند
فرمان حکومت برای تحقیق در رابطه با حمله بر مسجد اردو در خوست
تروریسم
فرمان حکومت برای تحقیق در رابطه با حمله بر مسجد اردو در خوست
قربانیان «دهشت مطلق» در بم گذاری کابل در روز ولادت حضرت رسول را بازگو می کنند
تروریسم
قربانیان «دهشت مطلق» در بم گذاری کابل در روز ولادت حضرت رسول را بازگو می کنند
افغان ها از «وحشت مطلق» از خشونت طالبان در ولایت غزنی فرار می کنند
تروریسم
افغان ها از «وحشت مطلق» از خشونت طالبان در ولایت غزنی فرار می کنند
جنگجویان طالبان از زارعین کندز عشر اخاذی می کنند
تروریسم
جنگجویان طالبان از زارعین کندز عشر اخاذی می کنند
القاعده مسلمانان را به خاطر تردید در نقش این سازمان در حملات ۱۱ سپتمبر به باد انتقاد گرفت
تروریسم
القاعده مسلمانان را به خاطر تردید در نقش این سازمان در حملات ۱۱ سپتمبر به باد انتقاد گرفت
حامیان داعش در انترنت یکدیگر را به خیانت متهم می کنند
تروریسم
حامیان داعش در انترنت یکدیگر را به خیانت متهم می کنند
کشته شدن ده ها مظاهره کننده و محصلین مکتب در حملات انتحاری ننگرهار
تروریسم
کشته شدن ده ها مظاهره کننده و محصلین مکتب در حملات انتحاری ننگرهار
قتل عام در باشگاه کشتی کابل در اثر حملهء داعش
تروریسم
قتل عام در باشگاه کشتی کابل در اثر حملهء داعش
ایران مدت ها پناهگاه اعضای تحت تعقیب القاعده بوده است
تروریسم
ایران مدت ها پناهگاه اعضای تحت تعقیب القاعده بوده است