https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=2

تروریسم

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.

بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند

بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند

ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است

ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است

مردم ملکی نجات یافته از زندان های طالبان، از شکنجه و قتل ها حکایت می کنند

مردم ملکی نجات یافته از زندان های طالبان، از شکنجه و قتل ها حکایت می کنند

طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند

طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند

مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند

مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند

حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت

حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت