تروریسم

موتربمبی که عضو ولسی جرگه افغانستان را هدف قرار داد تعداد زیادی از مردم ملکی را کشته و زخمی ساخت
تروریسم
افغان ها قتل روزنامه نگار و فعال زن تلویزیون در جلال آباد را محکوم کردند
تروریسم
یک مشکل جدید گروه داعش این است که رهبر آن یک جاسوس است
تروریسم
با مردن رهبر قدیمی شبکه القاعده برای این گروه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تروریسم
کشته شدن مقام ارشد القاعده در تهران سؤالات ناراحت کننده ای را برای ایران ایجاد کرد
تروریسم
پس از حمله بر پوهنتون کابل محصلین تعهد کردند که از طریق تحصیلات به مقاومت ادامه دهند
تروریسم
حکومت افغانستان تعهد کرد که انتقام حمله بالای پوهنتون کابل را از داعش خواهد گرفت
تروریسم
باوجود تکه تکه شدن و عقب نشینی ها، جنگ داخلی میان القاعده و داعش شدت یافته است
تروریسم
والی لغمان در حالی از حمله انتحاری جان سالم به در برد که یک انفجار به ساختمان دولتی در ننگرهار اصابت کرد
تروریسم
گروه های داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های پول مجازی، دست و پا شدند
تروریسم