تروریسم

یک بم گذار انتحاری داعش جشن های نوروزی را در کابل به عزا تبدیل کرد و ۲۶ نفر را کشت
تروریسم
یک بم گذار انتحاری داعش جشن های نوروزی را در کابل به عزا تبدیل کرد و ۲۶ نفر را کشت
مرگ قطعی در انتظار جنگجویان داعش مهاجر به افغانستان
تروریسم
مرگ قطعی در انتظار جنگجویان داعش مهاجر به افغانستان
کشته شدن ۹ نفر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک گردهمایی شیعیان در کابل
تروریسم
کشته شدن ۹ نفر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک گردهمایی شیعیان در کابل
داعش مسؤولیت کشتن یک عالم دینی مخالف در ننگرهار را بر دوش گرفت
تروریسم
داعش مسؤولیت کشتن یک عالم دینی مخالف در ننگرهار را بر دوش گرفت
اسلام نه بلکه حرص در امتداد مرز افغانستان و پاکستان به جنگجویان انگیزه میدهد
تروریسم
اسلام نه بلکه حرص در امتداد مرز افغانستان و پاکستان به جنگجویان انگیزه میدهد
رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی
تروریسم
رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی
وعده غنی برای گرفتن «تقاص» حملات مرگبار و دستگیری ۱۱ نفر
تروریسم
وعده غنی برای گرفتن «تقاص» حملات مرگبار و دستگیری ۱۱ نفر
کابل 'داغ دیده' پس از حملات پیهم طالبان و داعش
تروریسم
کابل 'داغ دیده' پس از حملات پیهم طالبان و داعش
نیروهای امنیتی افغان طالبان را از جاده های غزنی دور نگهداشته اند
تروریسم
نیروهای امنیتی افغان طالبان را از جاده های غزنی دور نگهداشته اند
اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند
تروریسم
اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند