تروریسم

حمله انتحاری طالبان ۵۰ متعلم را درغزنی زخمی ساخت
تروریسم
حمله انتحاری طالبان ۵۰ متعلم را درغزنی زخمی ساخت
طالبان حملات خود را در میان گفتگوهای تازهٔ صلح افزایش داده اند
تروریسم
طالبان حملات خود را در میان گفتگوهای تازهٔ صلح افزایش داده اند
چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند
تروریسم
چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند
افزایش نگرانی ها همزمان با تمرکز برنامه های استخدامی داعش بر جوانان تحصیلکرده
تروریسم
افزایش نگرانی ها همزمان با تمرکز برنامه های استخدامی داعش بر جوانان تحصیلکرده
مطابق گزارش ها رهبر داعش پس از ۵ سال زنده گی در خفا و تحمل شکست در اولین ویدئو مشاهده شده است
تروریسم
مطابق گزارش ها رهبر داعش پس از ۵ سال زنده گی در خفا و تحمل شکست در اولین ویدئو مشاهده شده است
تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحیث یک سازمان تروریستی خارجی بدنبال چند دهه خونریزی و جنایات با حمایت حکومت ایران
تروریسم
تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحیث یک سازمان تروریستی خارجی بدنبال چند دهه خونریزی و جنایات با حمایت حکومت ایران
در کمپ الحول سوریه تا پایان نبرد با تروریسم راه زیادی مانده است
تروریسم
در کمپ الحول سوریه تا پایان نبرد با تروریسم راه زیادی مانده است
«ما نمی توانستیم بگوییم نه»: قوانین سختگیرانه، مجازات های خشونت آمیز تحت حکومت داعش
تروریسم
«ما نمی توانستیم بگوییم نه»: قوانین سختگیرانه، مجازات های خشونت آمیز تحت حکومت داعش
سرنوشت در انتظار جنگجویان داعش در سوریه
تروریسم
سرنوشت در انتظار جنگجویان داعش در سوریه
داعش آخرین قلمرو خود را در سوریه از دست داد و به اصطلاح 'خلافت' اش سقوط کرد
تروریسم
داعش آخرین قلمرو خود را در سوریه از دست داد و به اصطلاح 'خلافت' اش سقوط کرد