تروریسم

مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند
تروریسم
مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند
حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت
تروریسم
حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت
بمب کنار جادهٔ طالبان بالای یک بس مسافربری در مسیر شهراه کندهار – هرات، منفجر شد
تروریسم
بمب کنار جادهٔ طالبان بالای یک بس مسافربری در مسیر شهراه کندهار – هرات، منفجر شد
جنگجویان ترکمنستانی داعش بعد از شکست خوردن در سوریه، در افغانستان جابجا شدند
تروریسم
جنگجویان ترکمنستانی داعش بعد از شکست خوردن در سوریه، در افغانستان جابجا شدند
باوجود حملهٔ مرگبار در کابل، فصل انتخابات افغانستان آغاز گردید
تروریسم
باوجود حملهٔ مرگبار در کابل، فصل انتخابات افغانستان آغاز گردید
جنګجویان طالب بدون تبعیض بالای مردم ملکی و اهداف نظامی حمله میکنند
تروریسم
جنګجویان طالب بدون تبعیض بالای مردم ملکی و اهداف نظامی حمله میکنند
حملات طالبان که اطفال را قربانی میکنند، افغانها را عصبانی ساخته اند
تروریسم
حملات طالبان که اطفال را قربانی میکنند، افغانها را عصبانی ساخته اند
حمله انتحاری طالبان ۵۰ متعلم را درغزنی زخمی ساخت
تروریسم
حمله انتحاری طالبان ۵۰ متعلم را درغزنی زخمی ساخت
طالبان حملات خود را در میان گفتگوهای تازهٔ صلح افزایش داده اند
تروریسم
طالبان حملات خود را در میان گفتگوهای تازهٔ صلح افزایش داده اند
چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند
تروریسم
چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند