تروریسم

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال
تروریسم
با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند
تروریسم
کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه
تروریسم
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
تروریسم
داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»
تروریسم
میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه
تروریسم
داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ
تروریسم
تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد
تروریسم
تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است
تروریسم
طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند
تروریسم