https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=16

تروریسم

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش