https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=3

تروریسم

چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند

چندین ماه بعد از فرو ریختګی به اصطلاح خلافت داعش تهدیدات داعش در افغانستان رو به افزایش جلوه میکنند

افزایش نگرانی ها همزمان با تمرکز برنامه های استخدامی داعش بر جوانان تحصیلکرده

افزایش نگرانی ها همزمان با تمرکز برنامه های استخدامی داعش بر جوانان تحصیلکرده

مطابق گزارش ها رهبر داعش پس از ۵ سال زنده گی در خفا و تحمل شکست در اولین ویدئو مشاهده شده است

مطابق گزارش ها رهبر داعش پس از ۵ سال زنده گی در خفا و تحمل شکست در اولین ویدئو مشاهده شده است

تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحیث یک سازمان تروریستی خارجی بدنبال چند دهه خونریزی و جنایات با حمایت حکومت ایران

تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بحیث یک سازمان تروریستی خارجی بدنبال چند دهه خونریزی و جنایات با حمایت حکومت ایران

در کمپ الحول سوریه تا پایان نبرد با تروریسم راه زیادی مانده است

در کمپ الحول سوریه تا پایان نبرد با تروریسم راه زیادی مانده است

«ما نمی توانستیم بگوییم نه»: قوانین سختگیرانه، مجازات های خشونت آمیز تحت حکومت داعش

«ما نمی توانستیم بگوییم نه»: قوانین سختگیرانه، مجازات های خشونت آمیز تحت حکومت داعش

سرنوشت در انتظار جنگجویان داعش در سوریه

سرنوشت در انتظار جنگجویان داعش در سوریه

داعش آخرین قلمرو خود را در سوریه از دست داد و به اصطلاح 'خلافت' اش سقوط کرد

داعش آخرین قلمرو خود را در سوریه از دست داد و به اصطلاح 'خلافت' اش سقوط کرد

واپسین کوشش های مذبوحانه جنگجویان داعشی در سوریه

واپسین کوشش های مذبوحانه جنگجویان داعشی در سوریه

پاداش ۱ ملیون دالری ایالات متحده برای معلومات در مورد حمزه بن لادن

پاداش ۱ ملیون دالری ایالات متحده برای معلومات در مورد حمزه بن لادن