تروریسم

گسترش عملیات نیروهای افغان و ائتلاف علیه داعش در کنر
تروریسم
گسترش عملیات نیروهای افغان و ائتلاف علیه داعش در کنر
مردم ملکی قربانیان قتل‌عام ها در حملات جنگجویان در فراه و ننگرهار استند
تروریسم
مردم ملکی قربانیان قتل‌عام ها در حملات جنگجویان در فراه و ننگرهار استند
افزایش شمار کشته شده گان حملهٔ داعش بر میدان هوایی کابل به ۲۳ نفر
تروریسم
افزایش شمار کشته شده گان حملهٔ داعش بر میدان هوایی کابل به ۲۳ نفر
همزمان با ثبت گزارش های سازمان ملل متحد مبنی بر تلفات بالای مردم ملکی یک بم گذار داعشی کابل را مورد حمله قرار داد
تروریسم
همزمان با ثبت گزارش های سازمان ملل متحد مبنی بر تلفات بالای مردم ملکی یک بم گذار داعشی کابل را مورد حمله قرار داد
کشته شدن حد اقل ۱۱ تن در یک حمله بر ادارهٔ دولتی در جلال آباد
تروریسم
کشته شدن حد اقل ۱۱ تن در یک حمله بر ادارهٔ دولتی در جلال آباد
شعله های آتش حملهء داعش در جلال آباد اطفال گیرمانده را به کام مرگ کشانیدند
تروریسم
شعله های آتش حملهء داعش در جلال آباد اطفال گیرمانده را به کام مرگ کشانیدند
اندوه و خشم پس از حملهٔ داعش بالای سیک ها و هندو های افغان
تروریسم
اندوه و خشم پس از حملهٔ داعش بالای سیک ها و هندو های افغان
در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند
تروریسم
در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند
حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند
تروریسم
حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند
تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش
تروریسم
تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش