تروریسم

در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند
تروریسم
در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند
حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند
تروریسم
حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند
تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش
تروریسم
تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش
سر بریدن سه برادر توسط داعش مثال بارز از تهدید جنگجویان برای عزیزان ماست
تروریسم
سر بریدن سه برادر توسط داعش مثال بارز از تهدید جنگجویان برای عزیزان ماست
با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند
تروریسم
با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند
بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند
تروریسم
بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند
علمای دینی حملات بر ارکان دموکراسی افغانستان را محکوم کردند
تروریسم
علمای دینی حملات بر ارکان دموکراسی افغانستان را محکوم کردند
حملهٔ داعش بر خبرنگاران افغان در کابل 'جنایت جنگی' تلقی میشود
تروریسم
حملهٔ داعش بر خبرنگاران افغان در کابل 'جنایت جنگی' تلقی میشود
ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل
تروریسم
ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل
رو آوردن گروهء‌ داعش به شست و شوی مغزی کودکان برای اجرای حملات تروریستی
تروریسم
رو آوردن گروهء‌ داعش به شست و شوی مغزی کودکان برای اجرای حملات تروریستی