تروریسم

با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند
تروریسم
با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند
بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند
تروریسم
بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند
علمای دینی حملات بر ارکان دموکراسی افغانستان را محکوم کردند
تروریسم
علمای دینی حملات بر ارکان دموکراسی افغانستان را محکوم کردند
حملهٔ داعش بر خبرنگاران افغان در کابل 'جنایت جنگی' تلقی میشود
تروریسم
حملهٔ داعش بر خبرنگاران افغان در کابل 'جنایت جنگی' تلقی میشود
ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل
تروریسم
ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل
رو آوردن گروهء‌ داعش به شست و شوی مغزی کودکان برای اجرای حملات تروریستی
تروریسم
رو آوردن گروهء‌ داعش به شست و شوی مغزی کودکان برای اجرای حملات تروریستی
حملات هوایی شدید علیهء داعش این گروه را در سراسر افغانستان در حالت بد قرار داده است
تروریسم
حملات هوایی شدید علیهء داعش این گروه را در سراسر افغانستان در حالت بد قرار داده است
درگیری گروهء داعش و جنگجویان دیگر در ننگرهار بر سر قاچاق چوب
تروریسم
درگیری گروهء داعش و جنگجویان دیگر در ننگرهار بر سر قاچاق چوب
باشنده گان لشکرگاه خواستار پایان کشتار افراد ملکی بدست طالبان شدند
تروریسم
باشنده گان لشکرگاه خواستار پایان کشتار افراد ملکی بدست طالبان شدند
بازداشت یک عضو فرانسوی داعش در افغانستان سرنوشتی را نشان میدهد که در انتظار جنگجویان مهاجر است
تروریسم
بازداشت یک عضو فرانسوی داعش در افغانستان سرنوشتی را نشان میدهد که در انتظار جنگجویان مهاجر است