https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=10

تروریسم

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است

داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند