تروریسم

اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند
تروریسم
اطفال اختطاف شده جوزجان 'اکنون آماده' اجرای اقدامات تروریستی داعش می باشند
صد ها تن از باشنده گان ارزگان بر ضد طالبان سلاح برداشته اند
تروریسم
صد ها تن از باشنده گان ارزگان بر ضد طالبان سلاح برداشته اند
پس از حمله بالای هوتل انترکانتینتال در کابل طالبان 'دشمن بشریت' خوانده شدند
تروریسم
پس از حمله بالای هوتل انترکانتینتال در کابل طالبان 'دشمن بشریت' خوانده شدند
یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت
تروریسم
یک انفجار انتحاری با هدف قرار دادن یک مظاهره در کابل، ۱۳ افسر پولیس را کشت
حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد
تروریسم
حکمتیار ایران را به حمایت از داعش در افغانستان متهم کرد
طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند
تروریسم
طالبان و داعش مسئوول بلند رفتن سطح تلفات ملکی در سال ۲۰۱۷ در افغانستان استند
سقوط «خلافت» داعش در خاورمیانه نابودی این گروه در نقاط دیگر را تسریع کرده است
تروریسم
سقوط «خلافت» داعش در خاورمیانه نابودی این گروه در نقاط دیگر را تسریع کرده است
جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند
تروریسم
جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند
گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان
تروریسم
گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان
ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است
تروریسم
ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است