تروریسم

جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند
تروریسم
جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند
گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان
تروریسم
گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان
ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است
تروریسم
ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است
گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است
تروریسم
گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است
ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد
تروریسم
ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد
کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان
تروریسم
کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان
زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد
تروریسم
زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد
حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است
تروریسم
حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است
دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن
تروریسم
دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن
حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل
تروریسم
حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل