تروریسم

فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
تروریسم
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد
تروریسم
جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
تروریسم
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.
تروریسم
طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.
طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند
تروریسم
طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند
پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'
تروریسم
پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
تروریسم
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
تروریسم
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد
تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند
تروریسم
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند