تروریسم

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
تروریسم
در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
تروریسم
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد
تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند
تروریسم
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
تروریسم
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
تروریسم
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
تروریسم
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
تروریسم
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
تروریسم
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند
تروریسم
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند