تروریسم

همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل
تروریسم
همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل
باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند
تروریسم
باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند
مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند
تروریسم
مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند
بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند
تروریسم
بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند
قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند
تروریسم
قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند
کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور
تروریسم
کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور
ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال
تروریسم
ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال
با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند
تروریسم
با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند
کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه
تروریسم
کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
تروریسم
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها