تروریسم

«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
تروریسم
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»
تروریسم
داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»
میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه
تروریسم
میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه
داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ
تروریسم
داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ
تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد
تروریسم
تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد
تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است
تروریسم
تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است
طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند
تروریسم
طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند
انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند
تروریسم
انفجار بمب طالبان در لشکرگاه مردم ملکی که قبل از عید در حال دریافت پیسه بودند به قتل رساند
طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند
تروریسم
طالبان در ماه رمضان با اجرای یک حمله تروریستی دیگر 5 نفر را در گردیز به قتل رساندند
جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد
تروریسم
جنگ صحرایی بین داعش و طالبان در تورا بورا ادامه دارد