تروریسم

در تصاویر: از تخریب بودای بامیان توسط طالبان، یادبود به عمل آمد

گزارش از سلام تايمز و ای اف پی

باشندگان محلی و فعالان در جریان برگزاری مراسم بیستمین سالگرد یادبود به تاریخ ۱۹ حوت، چراغ هایی را در دست گرفته و در دامنه صخره ایستاده بودند، جایی که زمانی بودای صلصال ایستاده بود. طالبان بوداهای بامیان را در ماه حوت سال ۱۳۷۹ ویران کردند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

باشندگان محلی و فعالان در جریان برگزاری مراسم بیستمین سالگرد یادبود به تاریخ ۱۹ حوت، چراغ هایی را در دست گرفته و در دامنه صخره ایستاده بودند، جایی که زمانی بودای صلصال ایستاده بود. طالبان بوداهای بامیان را در ماه حوت سال ۱۳۷۹ ویران کردند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک زن به تاریخ ۱۹ حوت در مراسم به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب بوداهای بامیان توسط طالبان، در نزدیکی طاق خالی عکس می گیرد جایی که زمانی بودای شمامه -- کوچکتر دو مجسمه -- ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک زن به تاریخ ۱۹ حوت در مراسم به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب بوداهای بامیان توسط طالبان، در نزدیکی طاق خالی عکس می گیرد جایی که زمانی بودای شمامه -- کوچکتر دو مجسمه -- ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

بازدیدکنندگانی که به تاریخ ۱۴ حوت از طاقی پائین می آیند که زمانی یکی از بوداهای بامیان در آنجا ایستاده بود، مقیاس بزرگی مجسمه ها را نشان می دهند که توسط طالبان از داخل صخره منفجر شده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

بازدیدکنندگانی که به تاریخ ۱۴ حوت از طاقی پائین می آیند که زمانی یکی از بوداهای بامیان در آنجا ایستاده بود، مقیاس بزرگی مجسمه ها را نشان می دهند که توسط طالبان از داخل صخره منفجر شده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در جریان برگزاری مراسم ۱۹حوت به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب بودای صلصال، باشندگان محلی و فعالان برای روشن کردن راه خود چراغ هایی را در دست گرفته اند و به سوی محلی می روند که زمانی بودای صلصال در آن ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در جریان برگزاری مراسم ۱۹حوت به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب بودای صلصال، باشندگان محلی و فعالان برای روشن کردن راه خود چراغ هایی را در دست گرفته اند و به سوی محلی می روند که زمانی بودای صلصال در آن ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک رقاصه به تاریخ ۱۹ حوت در نزدیکی محلی که زمانی بوداهای بامیان در آن ایستاده بودند، در جریان یک مراسم به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب آنها، نمایش اجرا می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک رقاصه به تاریخ ۱۹ حوت در نزدیکی محلی که زمانی بوداهای بامیان در آن ایستاده بودند، در جریان یک مراسم به مناسبت بیستمین سالگرد تخریب آنها، نمایش اجرا می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک پولیس در نزدیکی طاق نگهبانی می کند، جایی که مجسمه صلصال -- بزرگتر دو بودای بامیان -- قبل از آنکه طالبان ۲۰ سال پیش آن را تخریب کردند، ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک پولیس در نزدیکی طاق نگهبانی می کند، جایی که مجسمه صلصال -- بزرگتر دو بودای بامیان -- قبل از آنکه طالبان ۲۰ سال پیش آن را تخریب کردند، ایستاده بود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

تصویری که به تاریخ ۱۵ حوت گرفته شده است یک نمای عمومی از محلی نشان می دهد که بوداهای مشهور بامیان زمانی در قلب کوه های هندوکش ایستاده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

تصویری که به تاریخ ۱۵ حوت گرفته شده است یک نمای عمومی از محلی نشان می دهد که بوداهای مشهور بامیان زمانی در قلب کوه های هندوکش ایستاده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک زن هزاره به تاریخ ۱۳ حوت در داخل یک دهلیز در محل بوداهای بامیان تیلیفون موبایل خود را نگاه می کند. این محل علاوه بر مجسمه های بزرگ، شبکه ای از غارها، معبدها و زیارتگاه های باستانی را نیز دارد. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک زن هزاره به تاریخ ۱۳ حوت در داخل یک دهلیز در محل بوداهای بامیان تیلیفون موبایل خود را نگاه می کند. این محل علاوه بر مجسمه های بزرگ، شبکه ای از غارها، معبدها و زیارتگاه های باستانی را نیز دارد. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

غلام سخی یک باشنده بامیان به تاریخ ۱۳حوت در نزدیکی محلی که زمانی مجسمه های بودا ایستاده بودند در تیلیفون موبایل خود صحبت می کند. ۲۰ سال پیش، طالبان وی را از یک بازار برداشته و مجبور کردند تا در پرکردن این محل با مواد منفجره کمک کند. سخی گفت که وی هنوز از نقشی که مجبور به ایفای آن شده بود رنج می برد. وی گفت، 'این خاطره ای نیست که شما بتوانید آن را فراموش کنید'. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

غلام سخی یک باشنده بامیان به تاریخ ۱۳حوت در نزدیکی محلی که زمانی مجسمه های بودا ایستاده بودند در تیلیفون موبایل خود صحبت می کند. ۲۰ سال پیش، طالبان وی را از یک بازار برداشته و مجبور کردند تا در پرکردن این محل با مواد منفجره کمک کند. سخی گفت که وی هنوز از نقشی که مجبور به ایفای آن شده بود رنج می برد. وی گفت، 'این خاطره ای نیست که شما بتوانید آن را فراموش کنید'. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

بامیان -- دو دهه پس از آنکه طالبان بوداهای مشهور بامیان در افغانستان را از طاق هایی در ارتفاعات ناهموار مرکزی که قرن ها در آن ایستاده بودند منفجر کردند، یکی از آنها مؤقتاً به شکل مجازی برگشته است.

یک تصویر نوری سه بعدی به شب سه شنبه (۱۹ حوت) در یک صخره دره بامیان طاقی که اکنون خالی است را پر کرد که زمانی مجسمه صلصال، بزرگتر این دو مجسمه، با ارتفاع تقریباً ۵۵ متر بر این سرزمین نگهبانی می کرد.

این تصویر که یک روز یادبود از بیستمین سالگرد تخریب این میراث فرهنگی بی بدیل افغانستان توسط طالبان را به پایان رسانید، به بازدیدکنندگان این زمینه را مساعد ساخت تا یک نگاه کوتاهی را به گذشته بیاندازند.

طالبان این مجسمه ها را به دستور ملا محمد عمر رهبر وقت آنها تخریب کردند. این دو مجسمه که در قرن های ۴ و ۵ در داخل یک صخره تراشیده شده بودند، زمانی بلندترین بوداهای ایستاده جهان بودند.

بازدیدکنندگان یک تصویر نوری سه بعدی از مجسمه صلصال را به تاریخ ۱۹حوت در محلی مشاهده می کنند که بوداهای مشهور بامیان قبل از آنکه توسط طالبان در ماه حوت ۱۳۸۰ تخریب شدند، در آنجا ایستاده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

بازدیدکنندگان یک تصویر نوری سه بعدی از مجسمه صلصال را به تاریخ ۱۹حوت در محلی مشاهده می کنند که بوداهای مشهور بامیان قبل از آنکه توسط طالبان در ماه حوت ۱۳۸۰ تخریب شدند، در آنجا ایستاده بودند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

زهرا حسینى یكى از برگزاركنندگان مراسم «شبی با بودا» گفت، «ما نمی خواهیم مردم فراموش كنند كه در اینجا چه جنایت وحشتناکی صورت گرفته بود».

صدها نفر در یک حرکت دسته جمعی اشتراک کردند که چراغ ها به دست بسوی این محل رفتند و در دامنه صخره ای که قبلاً مجسمه ها در آن قرار داشتند، در امتداد شبکه ای از غارها، معبد ها و زیارتگاه های باستانی جمع شدند.

وقتی تاریکی شد، یک تصویر نوری طاقچه ای را پر کرد که زمانی مجسمه صلصال، یکی از دو مجسمه که یکی از عجایب بزرگ باستانی به حساب می آمدند، را در خود جای داده بود.

گلثوم زهرا ۲۳ ساله یک باشنده بامیان که در این مراسم اشتراک کرده بود گفت، «این لحظات به شما یادآوری نیز می کند که ما چه گنج بزرگی را از دست دادیم.»

حضور چندین قرن حذف شد

بوداهای بزرگ افغانستان برای قرن ها نگهبان دره بامیان بودند و تا زمان ورود طالبان، از اشغال های مغل ها و محیط سخت نجات یافته بودند.

هنگامی که طالبان در جریان حاکمیت کوتاه و استبدادی خود این مجسمه ها را منفجر کردند، خشم بین المللی را برانگیختند، زیرا آنها بالای میراث غنی فرهنگ قبل از اسلام افغانستان حمله کردند.

بامیان با محیط برفی و آسمان آبی شفاف برای علاقه مندان تاریخ و شوقیان بیرونی که مشتاق سیاحت میراث باستانی افغانستان هستند، یک منزل مقصود دلخواه بوده است.

مراسم بیستمین سالگرد همچنان نگرانی هایی را در مورد عدم تعهد طالبان به توافقنامه صلح، مطرح کرد.

حسینی در مورد تصمیم برای برگزاری این مراسم گفت، «ما می خواهیم که در مورد آینده و اینکه با میراث تاریخی ما چه خواهد شد، نگرانی خود را ابراز كنیم.»

وی گفت، نگرانی هایی وجود دارد که تاریخ تکرار خواهد شد و «آثار تاریخی باقیمانده دوباره در دست گروه های افراطی قرار خواهند گرفت».

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

یکی از اشتباهات بزرگ طالبان تخریب مجسمه بودا بود. در بین آنها اشخاص روشن فکری نبودند که برای آنها تفهیم می کردند این مجسمه ها سرمایه های افغانستان است و این ساحه از جمله ساحات تاریخی است که آن را به جاذبه ای جالب به جهان گردان مبدل می سازد. اشتباه دیگر طالبان این بود که در صفوف شان ابتاع خارجی را جای دادند و اسامه را پناه داده بود. اشتباه دیگر طالبان این بود که با جهان رابطه نداشتند و صرف با کشور های عربی و پاکستان در ارتباط بود. اشتباه دیگر طالبان این بود که حضور زنا را در اجتماع نمی پذیرفت و دختران را از مکتب محروم ساخته بود. به جز از این چهار اشتباه که بالا ذکر کردم، طالبان به مراتب خوبتر بود نسبت به حکومت قبل از طالبان و پس از طالبان. یا این گونه بگوییم که نظام امارت اسلامی طالبان به استثنای چهار اشتباه بزرگ که بالا تذکر یافت بهرین نظام پس از کودتان دواود خان بود خصوصاً در قسمت امنیت و عدم فساد ادرای و اخلاقی.

پاسخ