تروریسم

خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان
تروریسم
خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان
بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان
تروریسم
بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان
خشونت طالبان موجب بیجا شدن تعداد بی سایقۀ نیم ملیون افغان شد
تروریسم
خشونت طالبان موجب بیجا شدن تعداد بی سایقۀ نیم ملیون افغان شد
حمایه افغانستان از نقش تعلیمی و مشورتی قوای ائتلاف
تروریسم
حمایه افغانستان از نقش تعلیمی و مشورتی قوای ائتلاف
افغانستان بمب گذاری در مسجد کابل را محکوم می کند
تروریسم
افغانستان بمب گذاری در مسجد کابل را محکوم می کند
کشته شدن 28 نفر در انفجارهای کابل
تروریسم
کشته شدن 28 نفر در انفجارهای کابل
تعهد دولت و قوای امنیتی افغانستان به اصول اسلامی
تروریسم
تعهد دولت و قوای امنیتی افغانستان به اصول اسلامی
سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است
تروریسم
سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است
شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند
تروریسم
شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند
ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان
تروریسم
ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان