تروریسم

حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان
تروریسم
حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان
مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است
تروریسم
مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است
القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند
تروریسم
القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند
طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند
تروریسم
طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند
پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد
تروریسم
پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد
کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود
تروریسم
کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود
افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند
تروریسم
افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند
افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند
تروریسم
افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند
تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور
تروریسم
تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور
مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر
تروریسم
مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر