تروریسم

کشته شدن مقام ارشد القاعده در تهران سؤالات ناراحت کننده ای را برای ایران ایجاد کرد
تروریسم
کشته شدن مقام ارشد القاعده در تهران سؤالات ناراحت کننده ای را برای ایران ایجاد کرد
پس از حمله بر پوهنتون کابل محصلین تعهد کردند که از طریق تحصیلات به مقاومت ادامه دهند
تروریسم
پس از حمله بر پوهنتون کابل محصلین تعهد کردند که از طریق تحصیلات به مقاومت ادامه دهند
حکومت افغانستان تعهد کرد که انتقام حمله بالای پوهنتون کابل را از داعش خواهد گرفت
تروریسم
حکومت افغانستان تعهد کرد که انتقام حمله بالای پوهنتون کابل را از داعش خواهد گرفت
باوجود تکه تکه شدن و عقب نشینی ها، جنگ داخلی میان القاعده و داعش شدت یافته است
تروریسم
باوجود تکه تکه شدن و عقب نشینی ها، جنگ داخلی میان القاعده و داعش شدت یافته است
والی لغمان در حالی از حمله انتحاری جان سالم به در برد که یک انفجار به ساختمان دولتی در ننگرهار اصابت کرد
تروریسم
والی لغمان در حالی از حمله انتحاری جان سالم به در برد که یک انفجار به ساختمان دولتی در ننگرهار اصابت کرد
گروه های داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های پول مجازی، دست و پا شدند
تروریسم
گروه های داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های پول مجازی، دست و پا شدند
ایالات متحده برای دستگیری رهبر داعش پاداش را تا ۱۰ میلیون دالر دو برابر ساخت
تروریسم
ایالات متحده برای دستگیری رهبر داعش پاداش را تا ۱۰ میلیون دالر دو برابر ساخت
قتل امام ایاز نیازی 'ضرر جبران ناپذیری' برای افغانستان است
تروریسم
قتل امام ایاز نیازی 'ضرر جبران ناپذیری' برای افغانستان است
تروریست ها مادران، شیرخواران و عزاداران را بدون استثنا در حملات کابل کشتند
تروریسم
تروریست ها مادران، شیرخواران و عزاداران را بدون استثنا در حملات کابل کشتند
بمبگذاری انتحاری در کابل درحالی رخ می دهد که طالبان به طور اوسط روزانه ۵۵ حمله را انجام می دهند
تروریسم
بمبگذاری انتحاری در کابل درحالی رخ می دهد که طالبان به طور اوسط روزانه ۵۵ حمله را انجام می دهند