تروریسم

داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است
تروریسم
داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است
رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند
تروریسم
رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند
درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند
تروریسم
درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند
با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است
تروریسم
با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است
در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد
تروریسم
در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد
بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا
تروریسم
بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا
گروگان آزاد شده کانادایی می گوید افراد شبکه حقانی طفلش را کشتند و به زنش تجاوز کردند
تروریسم
گروگان آزاد شده کانادایی می گوید افراد شبکه حقانی طفلش را کشتند و به زنش تجاوز کردند
تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است
تروریسم
تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است
شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند
تروریسم
شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند
به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده
تروریسم
به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده