تروریسم

تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است
تروریسم
تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است
شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند
تروریسم
شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند
قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند
تروریسم
قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند
به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده
تروریسم
به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده
همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند
تروریسم
همزمان با ادامه آواره سازی های گسترده، افغان ها فعالیت های شبه نظامیان را محکوم می کنند
کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست
تروریسم
کشته شدن 4 نفر در مارکیت تلفون های موبایل در خوست
کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل
تروریسم
کشته شدن 3 نفر پس از در پی توقف بمگذار انتحاری توسط پولیس در نزدیکی استادیوم کرکت کابل
مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند
تروریسم
مقامات می گویند: طالبان به کلان ترین مافیای مواد مخدر افغانستان تبدیل شده اند
مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است
تروریسم
مقامات می گویند هدف اصلی ایران ایجاد ناامنی در افغانستان است
کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ
تروریسم
کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ