تروریسم

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند
تروریسم
افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند
افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان
تروریسم
افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان
مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال
تروریسم
مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال
افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند
تروریسم
افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند
داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود
تروریسم
داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود
خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد
تروریسم
خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد
داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند
تروریسم
داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند
جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند
تروریسم
جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند
داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد
تروریسم
داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد
فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش
تروریسم
فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش