تروریسم

کشف گورهای دسته جمعی بعد از بیرون راندن طالبان و داعش از میرزاولنگ
تروریسم
کوشش داعش برای خاموش کردن افغان ها در سر پل ولایت جوزجان
تروریسم
شبه نظامیان در افغانستان فریب خورده اند و باور کرده اند که هدفشان بر حق می باشد
تروریسم
گروگان های آزاد شده ترس و وحشتی را که در حمام خون ایجاد شده توسط طالبان و داعش در میرزاولنگ مشاهده کردند بازگو می کنند
تروریسم
همدست شدن طالبان و داعش جهت قتل عام مردم ملکی در سرپل
تروریسم
باشندگان هرات بعد از جدیدترین حمله بر مسجد فریاد «مرگ بر داعش» سر دادند
تروریسم
مقامات می گویند افغان ها باید متحد علیه تروریسم بایستند
تروریسم
بعد از حمله داعش بر سفارت عراق در کابل همه دیپلومات ها «سلامت» استند
تروریسم
قوای افغان در مقابل حمله گسترده طالبان به مقر نظامی قندهار «دلاورانه مقاومت» کردند
تروریسم
کشته شدن ده ها نفر از اثر حملات طالبان در کابل و غور
تروریسم