تروریسم

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد
تروریسم
حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت
تروریسم
جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است
تروریسم
افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند
تروریسم
خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان
تروریسم
بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان
تروریسم
خشونت طالبان موجب بیجا شدن تعداد بی سایقۀ نیم ملیون افغان شد
تروریسم
حمایه افغانستان از نقش تعلیمی و مشورتی قوای ائتلاف
تروریسم
افغانستان بمب گذاری در مسجد کابل را محکوم می کند
تروریسم
کشته شدن 28 نفر در انفجارهای کابل
تروریسم