تروریسم

داعش و طالبان علیه یکدیگر اعلان 'جهاد' کرده اند
تروریسم
اسناد جدید نشر شده در رابطه با اُسامه بن لادن روابط القاعده با ایران را آشکار می سازد
تروریسم
هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان در مساجد توسط طالبان و داعش اقدام «غیرانسانی» است
تروریسم
داعش در آستانه شکست زنان را به جنگ فراخوانده است
تروریسم
رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند
تروریسم
درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند
تروریسم
با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است
تروریسم
در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد
تروریسم
بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا
تروریسم
گروگان آزاد شده کانادایی می گوید افراد شبکه حقانی طفلش را کشتند و به زنش تجاوز کردند
تروریسم