تروریسم

ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال
تروریسم
ویدئوی جدید داعش در افغانستان: اعدام اطفال توسط اطفال
با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند
تروریسم
با کشته شدن رهبران طالبان توسط قوای امنیتی افغانستان طالبان متفرق می شوند
کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه
تروریسم
کشته شدن قوماندان شبه نظامیان افغان مورد حمایه ایران در سوریه
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
تروریسم
«پیروزی تاریخی» بر داعش در عراق با سقوط آخرین مقر آنها
داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»
تروریسم
داعش در افغانستان «به طور قطع شکست خواهد خورد»
میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه
تروریسم
میراث داعش در تجاوز و تخریب مساجد و اماکن متبرکه
داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ
تروریسم
داعش قاچاق «قرص های جهاد» توسط داعش به قصد مقابله با خستگی جنگ
تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد
تروریسم
تصرف تورا بورا پلان های داعش را در ننگرهار خنثی کرد
تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است
تروریسم
تخریب مسجد النوری موصل «اعلان شکست» است
طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند
تروریسم
طالبان همانند افغانستان در پاکستان هم کدام رحم به اطفال نشان نمی دهند