تروریسم

حملات هوایی شدید علیهء داعش این گروه را در سراسر افغانستان در حالت بد قرار داده است
تروریسم
درگیری گروهء داعش و جنگجویان دیگر در ننگرهار بر سر قاچاق چوب
تروریسم
باشنده گان لشکرگاه خواستار پایان کشتار افراد ملکی بدست طالبان شدند
تروریسم
بازداشت یک عضو فرانسوی داعش در افغانستان سرنوشتی را نشان میدهد که در انتظار جنگجویان مهاجر است
تروریسم
یک بم گذار انتحاری داعش جشن های نوروزی را در کابل به عزا تبدیل کرد و ۲۶ نفر را کشت
تروریسم
مرگ قطعی در انتظار جنگجویان داعش مهاجر به افغانستان
تروریسم
کشته شدن ۹ نفر در یک انفجار انتحاری در نزدیکی یک گردهمایی شیعیان در کابل
تروریسم
داعش مسؤولیت کشتن یک عالم دینی مخالف در ننگرهار را بر دوش گرفت
تروریسم
اسلام نه بلکه حرص در امتداد مرز افغانستان و پاکستان به جنگجویان انگیزه میدهد
تروریسم
رقم بی سابقه مرگ مردم ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۷ در اثر حملات تروریستی
تروریسم