تروریسم

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند
تروریسم
جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند
تروریسم
داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد
تروریسم
فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش
تروریسم
شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان
تروریسم
ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند
تروریسم
مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند
تروریسم
همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند
تروریسم
معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید
تروریسم
مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال
تروریسم