تروریسم

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند
تروریسم
افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند
تروریسم
تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور
تروریسم
مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر
تروریسم
ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند
تروریسم
غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد
تروریسم
سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد
تروریسم
اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند
تروریسم
مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند
تروریسم
ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان
تروریسم