تروریسم

جنگجویان داعش زنان بیوه و دختران جوزجان را وادار به نکاح می کنند
تروریسم
گسترش درگیری های داعش و طالبان به لغمان
تروریسم
ناظرین: حملات بالای رسانه های افغانستان تلاش برای سرپوش گذاشتن بر جنایات است
تروریسم
گزارش: توسعه داعش در افغانستان در حال تضعیف است
تروریسم
ائتلاف اسلامی وعدهء ریشه کن ساختن تروریزم را داد
تروریسم
کارنامهء سیاه طالبان علیه زنان و اطفال در افغانستان و پاکستان
تروریسم
زن آمریکایی گروگان شده نزد شبکهء حقانی جزئیات تجاوز جنسی و لت و کوب را بیان کرد
تروریسم
حضور داعش در عراق و سوریه به ساحات بسیار اندک محدود شده است
تروریسم
دو برابر شدن کوشش های ریشه کنی کوکنار به رغم ریکارد در تولید آن
تروریسم
حملهء انتحاری داعش بر یک گرد همایی سیاسی در کابل
تروریسم