تروریسم

در یک حملهء انتحاری در نزدیکی وزارت احیا و انکشاف دهات در کابل ۱۳ تن کشته و ۳۱ تن زخمی شدند
تروریسم
حمله یک بم گذار به علمای افغان که بم گذاری انتحاری را 'حرام' خواندند
تروریسم
تلاش یک مركز بازپروری در سوریه برای اصلاح جنگجویان جوان داعش
تروریسم
سر بریدن سه برادر توسط داعش مثال بارز از تهدید جنگجویان برای عزیزان ماست
تروریسم
با وقوع درگیری های مسلحانه و انفجارهای متعدد در کابل، نیروهای افغان بار دیگر اراده خود را به نمایش میگذارند
تروریسم
بعد از بم گذاری مرگبار خوست افغان ها به ثبت نام جهت رای دادن ادامه میدهند
تروریسم
علمای دینی حملات بر ارکان دموکراسی افغانستان را محکوم کردند
تروریسم
حملهٔ داعش بر خبرنگاران افغان در کابل 'جنایت جنگی' تلقی میشود
تروریسم
ادامه ثبت نام رای دهنده گان علیرغم کشتار 'وحشیانه' داعش درکابل
تروریسم
رو آوردن گروهء‌ داعش به شست و شوی مغزی کودکان برای اجرای حملات تروریستی
تروریسم