تروریسم

طالبان مردم ملکی را در ولایت هلمند هدف قرار می دهند
تروریسم
ارتش آزادی بخش شیعه ایران خشم منطقه ای را برمی انگیزد
تروریسم
محکومیت گستردۀ حمله به دانشگاه کابل
تروریسم
مقامات رسمی: ایران از طالبان افغان حمایت و پشتیبانی مالی می کند
تروریسم
تحلیلگران می گویند: مداخلۀ ایران آتش جنگ سوریه را برافروخته تر می کند
تروریسم
با کشته شدن امیر خراسان حافظ سعید داعش در «بحران» به سر می برد
تروریسم
داعش بعد از ارتکاب جنایات فجیع در کوت ننگرهار نابود شد
تروریسم
به گفتۀ مقامات افغان پول حاصله از تجارت مواد مخدر تروریسم را تمویل می کند
تروریسم
قوای افغانستان «ضربۀ سنگینی» را بر پیکرۀ داعش وارد کردند
تروریسم
افغانستان انفجارهای داعش در کابل را محکوم کرد
تروریسم