تروریسم

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند
تروریسم
مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند
تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد
تروریسم
تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند
تروریسم
اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است
تروریسم
با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است
تروریسم
مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد
تروریسم
انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت
تروریسم
شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.
تروریسم
بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند
تروریسم