https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=1

تروریسم

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.

بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند

بمبگذاری طالبان یک مدرسه را در لغمان هدف قراردادند و کودکان را کشتند که قرآن کریم میخواندند

ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است

ایالات متحده برای هدف قرار دادن گروه های تروریستی و پشتیبانان مالی آنها، به صلاحیت ها گسترش داده است

طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند

طالبان دهها تن از افراد ملکی را در یک حمله دیگر موتربمب در کابل کشته و زخمی ساختند